Pris på undersökningen: 50,00 €

Tillförlitligt test för laktosintolerans från ditt närmaste Fimlab-laboratorium

En laktosundersökning påvisar en ärftlig benägenhet till laktosintolerans. Symtom på laktosintolerans kan vara gasbesvär, svullen mage, diffus buksmärta och diarré. Om du har lidit av ovan nämnda symtom regelbundet är ett laktosintoleranstest aktuellt.

Beställ laktostestet enkelt genom att lägga till undersökningen i din personliga remiss nere på sidan. Du behöver ingen läkarremiss för undersökningen, utan du kan själv beställa undersökningar som ingår i OmaLabras urval. Du kan själv välja laboratoriet och tidpunkten enligt ditt läge och din tidtabell.

Obs! Undersökningsbeställningen innefattar inte tidsbokning till laboratoriet. När du beställt undersökningarna ska du ännu boka tid till vårt närmaste laboratorium på tidsbokningssidan.


Laktosintolerans, DNA-undersökning

Förkortning: B -Lakt-D 
Undersökningsnummer: 4614

Laktosintolerans är ett tillstånd där tarmens laktasenzymfunktion är bristande. Bristen på laktasenzym, som spjälkar mjölksocker, är ärftlig. Cirka 17 % av finländarna har en arvsmassa som minskar laktasenzymets aktivitet. Arvsmassan som påverkar laktasenzymets aktivitet kan undersökas med ett DNA-test från ett blodprov. Ett test som görs på en vuxen person ger ett entydigt resultat som visar om hen har en arvsmassa som orsakar störningar i laktosabsorptionen eller inte.

Utöver arvsmassan påverkas symtomens uppkomst av mängden intagen laktos, tarmens bakteriestammar och individuell variation. Det är t.ex. mycket sällsynt att den ringa mängden laktos i läkemedelstabletter skulle orsaka symtom.

Hos barn ger ett DNA-test inte en tillförlitlig bild av laktasenzymets funktion. En nedsatt aktivitet hos laktasenzymet börjar vanligtvis i 5–12 års ålder. Symtomen på laktosintolerans uppkommer sällan före fem års ålder.