Avgiftsfri hemtestning av klamydia och gonorré från urin

Hemtestning kan vara ett alternativ för dig om

  • din hemkommun är Jyväskylä, Hankasalmi eller Urais eller du studerar på dessa orter
  • du vistas en längre tid på någon av de ovan nämnda orterna på grund av arbete eller annan orsak
  • det har gått minst fem dagar sedan du hade oskyddat sex
  • Du har gjort symtombedömningen för misstanke om könssjukdom i tjänsten Omaolo.

Jyväskylä stad ansvarar för undersökningarnas avgifter och registerhållningen.

1. För vem lämpar sig distanstestning?

Om du har haft oskyddat sex, gör symtombedömningen för misstanke om könssjukdom i tjänsten Omaolo. Om symtombedömningen anger att ett hemmatest räcker är det möjligt att beställa ett paket för hemtestning. Man kan ta distanstestet hemma och därefter lämna in det per post till laboratoriet för att undersökas. Det ska ha gått minst fem dagar sedan du hade oskyddat sex när du tar provet.

OBS! Med hemmatestpaketet kan man endast påvisa klamydia- och gonorréinfektioner som konstateras från urinen, inga andra könssjukdomar kan påvisas. En antibiotikakur kan också påverka testresultaten. Efter en behandlad infektion kan testet visa positivt under fyra veckor.

2. Gör symtombedömningen för misstanke om könssjukdom i tjänsten Omaolo

Gör symtombedömningen för misstanke om könssjukdom här

Om du är andra stadiets studerande bör du välja studerandehälsovården som verksamhetsställe när du gör symtombedömningen. De övriga väljer den egna hälsostationen.

3. Gör testet

Ta provet hemma och skicka det till laboratoriet per post.
Läs provtagningsanvisningarna

4. Du får testresultaten som ett textmeddelande

Vi sparar resultaten i patientdatasystemet som används av hälso- och sjukvården i Jyväskylä och i Kanta-arkivet. Resultaten blir i normala fall klara inom 3–5 vardagar från att provet kommit till laboratoriet. Vi skickar testresultatet i ett anonymt textmeddelande.

5. Tolkning av resultaten

Kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet om:

  • testresultatet är positivt          
  • testresultatet är negativt men du misstänker att du har en könssjukdom som förorsakas av en annan patogen eller en könssjukdom utanför könsorganen.

    Läs mer om tolkning av resultaten.