Pris på undersökningen: 10,80 €

Sköldkörtelvärden tillförlitligt från ett laboratorium nära ditt hem

Testpaketet för sköldkörteln innehåller följande undersökningar: tyreotropin (TSH) och tyroxin, fritt (T4-V).

Beställ testning av sköldkörtelvärden enkelt genom att lägga till undersökningen i din personliga remiss nere på sidan. Du behöver ingen läkarremiss för undersökningen, utan du kan själv beställa undersökningar som ingår i OmaLabras urval. Du kan själv välja laboratoriet och tidpunkten enligt ditt läge och din tidtabell.

Om du vill får du resultaten från sköldkörtelundersökningarna per SMS till din mobiltelefon. Meddela detta till skötaren genast när du går till laboratoriet för provtagning, så att hen kan registrera ditt mobiltelefonnummer i systemet innan din beställning sparas.

Obs! Undersökningsbeställningen innefattar inte tidsbokning till laboratoriet. När du beställt undersökningarna ska du ännu boka tid till vårt närmaste laboratorium.

Läs mera: sköldkörtelundersökningar


Tyreotropin

Förkortning: P -TSH
Undersökningsnummer: 4831

Undersökningen är ett standardtest i synnerhet när man misstänker hypotyreos. 
Provet bör tas mellan kl. 7 och kl. 14 och under medicinering före nästa läkemedelsdos, om inte vårdenheten har gett andra anvisningar om medicineringen. Med tanke på TSH-dygnsvariationen och resultatens jämförbarhet rekommenderas det att uppföljningsproven tas vid ungefär samma klockslag hos en individ.


Tyroxin, fritt

Förkortning: P -T4-V
Undersökningsnummer: 4832

Undersökningen är ett standardtest när man misstänker hypo- eller hypertyreos.