Digipatologiasta on kertynyt vuodessa erinomaisia tuloksia