Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under julen 2022