Ohjaava ajanvaraus tukee laboratoriokäyntiin valmistautumisessa