Österbotten: Avvikande öppethållningstider i slutet av året 2023

Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under julen 2022