Förändringar i Fimlab Österbottens tidsbokningar till laboratoriet fr.o.m 15.2.