Palvelutuotantoomme kuuluvat myös tieteelliseen ja kliiniseen tutkimustoimintaan liittyvät laboratoriopalvelut. Näihin voi kuulua sekä rutiinianalyyseja että sellaisia tutkimuksia, jotka vaativat tutkimus- ja kehitystyötä.

Palveluihimme kuuluvat:

  • kliinisen kemian, mikrobiologian, patologian ja genetiikan sekä kliinisen farmakologian konsultaatiopalvelut 
  • laboratoriotutkimuspakettien suunnittelu, kustannusarvio ja sopimukset 
  • tutkimuspyyntökäytäntöjen suunnittelu ja toteuttaminen 
  • näytteenoton ohjaus ja dokumentointi 
  • erikoisnäytteiden käsittelyn ohjaus ja dokumentointi 
  • tutkimusnäytteiden varastointi 
  • lähetettävien näytteiden käsittely 
  • tutkimusvastausten käsittely ja tallennus

Tutkimusnäytteiden käsittely voidaan suunnitella ja ohjeistaa asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Laboratorio huolehtii näytteiden mahdolliseen lähettämiseen liittyvistä järjestelyistä. Tutkimusprojekteihin kuuluvat vastaukset voidaan koota erillisiksi tulosteiksi tai tiedostoiksi, jotka toimitetaan tilaajalle elektronisessa muodossa.

Fimlab Laborarorioiden tutkimuskoordinaattori ja eri toimialojen vastuuhenkilöt ottavat osaa tutkimusprojektien suunnitteluun ja varmistavat laboratoriotoimintojen sujuvuuden ja laadukkuuden kliinisissä tutkimuksissa. Kliinisen tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä myös Fimlab Laboratorioiden tutkimuskoordinaattoriin sekä niiden toimialueiden vastuulääkäreihin, joiden palveluita tutkimuksessa tarvitaan.

Yhteystiedot

Tutkimuskoordinaattori Annamari Aitolahti, p. 050 337 4669.