Screening för tarmcancer är den tredje vanligaste cancern i vårt land. Över 3000 personer insjuknar i tarmcancer varje år, och cirka 1200 dör av det varje år. Massundersökningar syftar till att hitta cancer så tidigt som möjligt, vilket gör det mycket lättare att behandla, och behandlingsresultaten blir bättre.

Varför?

Symtomen på tarmcancer är ofta helt frånvarande eller mycket vaga i början. Screening för tarmcancer hjälper således att upptäcka cancern i ett tidigt skede. Screeningen för tarmcancer kan också avslöja ett förstadium till cancer, som kan avlägsnas, och tarmcancer förebyggas på det sättet. Enligt nuvarande kunskap kan screeningen förhindra cirka en av sex dödsfall som beror på tarmcancer. När tarmcancern upptäcks i ett tidigt skede är behandlingarna också ofta lättare för klienten: lättare kirurgisk behandling, ingen stomi eller cytostatika.

För vem?

År 2023 erbjuds screening för tarmcancer till dem som fyller 60, 62, 64, 66, 68 och 70 år. Kallelsebreven för 2023 screeningen kommer att börja skickas mellan februari och mars. Kallelserna till screeningen skickas enligt födelsemånaderna, det vill säga till de som är födda under vårmånaderna får kallelsen under våren, de som är födda under sommarmånaderna får kallelsen under sommaren, och de som är födda på hösten och i slutet av år får kallelsen senast i slutet av november. Notera! En del av kallelsebrev som har levererats per post har ett felaktigt nummer till kundrådgivning i tilläggsfältet längst ner i brevet. Telefonnumret för kundrådgivning är 03 3117 4445.

I framtiden, med utvidgningen av screening för tarmcancer, kommer alla personer i åldern 56–74 år att kallas till screeningen. Dessa ovannämnda åldersgrupper får screeningkallelsen* vartannat år (när de fyller 56, 58, 60 osv.). Screeningen ska upprepas regelbundet eftersom testet bara visar den aktuella situationen. Screeningen är en del av hemkommunens hälsovård och är kostnadsfri för dem som kallas in.

Du kan se åldersgrupperna som ingår i screeningen i denna screeningmatris.

*Fimlab får information om dem som kallas till screeningen från Massundersökningsregistret vid Finlands Cancerregister, och kallar dem till undersökningen med ett personligt kallelsebrev. Kallelsebrevet kan inte skickas till personer som har en giltig spärrmarkering, utan dessa personer bör kontakta Fimlabs kundtjänst för att boka screeningen.

Hur?

I screening för tarmcancer används FIT-test, som letar efter dolt blod i avföringen.

  • De som är kallats till screeningen får provtagningsverktyg och detaljerade anvisningar om hur man tar provet tillsammans med kallelsebrevet (Se anvisning eller provtagningsvideo).
  • Provet tas hemma och skickas tillbaka till laboratoriet per post.
  • Screeningscentret undersöker provet och kunden får resultatet inom ungefär en månad efter att hen har skickat provet till laboratoriet. Screeningresultatet överförs inte till Kanta-tjänster.

Normalt resultat betyder att inget blod upptäcktes i provet och det finns inget behov för med detaljerade undersökningar. Ett positivt resultat däremot betyder att blod har hittats i screeningprovet. Det är inte nödvändigtvis ett tecken på cancer, men mer detaljerad undersökning behövs för att ta reda på orsaken. Över nittio procent av människor har ett normalt resultat, det vill säga inget blod upptäcks i provet.

Sammanställning av uppgifter i massundersökningsregistret vid Finlands Cancerregister

Fimlab skickar en sammanfattning av screeningundersökningarna för tarmcancer till massundersökningsregistret vid Finlands Cancerregister, där uppgifter om massundersökningsverksamhet i hela Finland samlas in. Sammanställningen av uppgifter grundas på lagen. Dessutom sammanställer Fimlab en sammanfattning av screeningundersökningarna för kommuner som beställt tjänsten. Inga personliga undersökningsresultat uppges i sammanfattningen till kommunerna.

Kommunernas kontaktuppgifter för screeningkunder

Om du vill ha mer information om ditt resultat eller har några andra frågor relaterade till din hemkommuns screeningundersökning kan du kontakta din hälsocentral eller din kommuns kontaktperson.