Suolistosyöpä on maamme kolmanneksi yleisin syöpä. Siihen sairastuu vuosittain yli 3000 henkeä ja noin 1200 menehtyy siihen joka vuosi. Joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia.

Miksi?

Suolistosyövän oireet puuttuvat alussa usein kokonaan tai ne ovat hyvin epämääräisiä. Näin ollen suolistosyövän seulonta auttaa havaitsemaan syövän jo varhaisessa vaiheessa. Suolistosyövän seulonta voi paljastaa myös syövän esiasteen, jonka poistamalla suolistosyöpä voidaan ehkäistä. Nykytietämyksen mukaan seulonnan avulla suolistosyöpäkuolemista voidaan estää noin joka kuudes. Kun suolistosyöpä havaitaan varhaisessa vaiheessa, hoidot ovat myös usein helpompia ja asiakkaalle kevyempiä: kevyempi kirurgia, ei avannetta eikä sytostaatteja.

Kenelle?

Vuonna 2024 suolistosyövän seulontaa tarjotaan 60, 62, 64, 66, 68 ja 70 vuotta täyttäville. Kutsuja vuoden 2024 seulontaan aletaan lähettää helmikuun alussa. Kutsut lähetetään syntymäkuukausien mukaisessa järjestyksessä, eli kutsu seulontaan tulee kevätkuukausina syntyneille kevään aikana, kesäkuukausina syntyneille kesän aikana ja syksyllä ja loppuvuodesta syntyneille marraskuun loppuun mennessä.

Tulevaisuudessa suolistosyövän seulonnan laajentumisen myötä seulontaan kutsutaan kaikki 56–74-vuotiaat. Nämä edellä mainitut ikäryhmät saavat seulontakutsun* kahden vuoden välein, niinä vuosina, kun seulottava täyttää parillisia vuosia. Seulonta pitää toistaa säännöllisesti, koska testi kertoo vain sen hetkisen tilanteen. Tarkastus on osa kotikunnan terveydenhuoltoa ja se on kutsutulle maksuton.

Suolistosyövän seulontaan kuuluvat ikäryhmät näet tästä seulontamatriisista.

*Fimlab saa tiedon seulontaan kutsuttavista Suomen Syöpäjärjestöjen Joukkotarkastusrekisteristä ja kutsuu nämä tutkimukseen henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Kutsukirjettä ei voida lähettää henkilöille, joilla on voimassa oleva turvakielto, joten heidän tulee ottaa yhteyttä Fimlabin asiakaspalveluun sopiakseen seulonnasta.

Miten?

Suolistosyövän seulonnassa käytetään FIT-testiä, jolla etsitään piilevää verta ulosteesta.

  • Seulontaan kutsuttavat saavat kutsukirjeen mukana näytteenottovälineen ja tarkat ohjeet näytteen ottamista varten (Katso ohje tai näytteenottovideo).
  • Näyte otetaan itse kotona ja palautetaan postitse laboratorioon.
  • Seulontakeskus tutkii näytteen ja asiakas saa tuloksen kirjeitse noin kuukauden kuluessa siitä, kun on postittanut näytteensä laboratorioon. Seulontatulos ei siirry Kanta-palveluihin.

Normaali tulos tarkoittaa, että näytteessä ei ole havaittu verta eikä ole aihetta tarkemmille tutkimuksille. Positiivinen tulos puolestaan tarkoittaa, että seulontanäytteestä on löytynyt verta. Se ei välttämättä ole merkki syövästä, mutta syyn selvittämiseksi tarvitaan tarkempaa tutkimusta. Yli yhdeksälläkymmenellä prosentilla seulonnan tulos on normaali eli näytteessä ei todeta verta.

Tietojen kokoaminen Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin

Fimlab välittää yhteenvedon tekemistään suolistosyövän seulontatutkimuksista Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin, jonne kerätään tiedot koko Suomen joukkotarkastustoiminnasta. Tietojen kokoaminen perustuu lakiin. Lisäksi seulontatutkimuksista välitetään yhteenveto palvelun tilanneelle kunnalle. Henkilökohtaisia tutkimustuloksia ei kunnille annettavassa yhteenvedossa ilmoiteta.

Kuntien yhteystiedot seulonta-asiakkaille

Mikäli haluat lisätietoja vastauksestasi tai muusta kotikuntasi seulontatutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseesi tai kotikuntasi yhteyshenkilöön.