Suolistosyöpä on maamme kolmanneksi yleisin syöpä niin miehillä kuin naisilla. Siihen sairastuu vuosittain yli 3000 henkeä ja noin 1200 menehtyy siihen joka vuosi. Joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia.

Miksi?

Suolistosyövän oireet puuttuvat alussa usein kokonaan tai ne ovat hyvin epämääräisiä. Näin ollen suolistosyövän seulonta auttaa havaitsemaan syövän jo varhaisessa vaiheessa. Suolistosyöpä seulonta voi paljastaa myös syövän esiasteen, joka poistamalla suolistosyöpä voidaan ehkäistä. Nykytietämyksen mukaan seulonnan avulla suolistosyöpäkuolemista voidaan estää noin joka kuudes. Kun suolistosyöpä havaitaan varhaisessa vaiheessa, hoidot ovat myös usein helpompia ja asiakkaalle kevyempiä: kevyempi kirurgia, ei avannetta eikä sytostaatteja.

Kenelle?

Vuonna 2021 suolistosyövän seulontaa tarjotaan 60-, 62-, 64-, 66- ja 68-vuotiaille. Jatkossa suolistosyövän seulonta laajenee kansalliseksi ohjelmaksi, johon kutsutaan kaikki 56–74-vuotiaat. Nämä edellä mainitut ikäryhmät saavat seulontakutsun* kahden vuoden välein. Seulonta pitää toistaa säännöllisesti, koska testi kertoo vain sen hetkisen tilanteen. Tarkastus on osa kotikunnan terveydenhuoltoa ja se on kutsutulle maksuton.

Suolistosyövän seulontaan kuuluvat ikäryhmät näet tästä seulontamatriisista.

Vuonna 2021 suolistosyövän seulonnan pilotointiin ovat ilmoittautuneet mukaan seuraavat kunnat/kuntayhtymät:

 • Jyväskylä
 • Kaarina
 • Kustavi
 • Muurame
 • Oulu
 • Paimio-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä
 • Posio
 • Sodankylä
 • Säkylä
 • Tampere (ml. Orivesi)
 • Ylitornio

*Fimlab saa tiedon seulontaan kutsuttavista Suomen Syöpäjärjestöjen Joukkotarkastusrekisteristä ja kutsuu nämä tutkimukseen henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Kutsukirjettä ei voida lähettää henkilöille, joilla on voimassa oleva turvakielto, joten heidän tulee ottaa yhteyttä Fimlabin asiakaspalveluun sopiakseen seulonnasta.

Miten?

Suolistosyövän seulonnassa käytetään FIT-testiä, jolla etsitään piilevää verta ulosteesta.

 • Seulontaan kutsuttavat saavat kutsukirjeen mukana näytteenottovälineen ja tarkat ohjeet näytteen ottamista varten (Katso ohje tästä).
 • Testi otetaan itse kotona ja palautetaan postitse laboratorioon.
 • Seulontakeskus tutkii näytteen ja asiakas saa tuloksen kirjeitse noin kuukauden kuluessa siitä, kun on postittanut näytteensä laboratorioon.

Normaali tulos tarkoittaa, että näytteessä ei ole havaittu verta eikä ole aihetta tarkemmille tutkimuksille. Positiivinen tulos puolestaan tarkoittaa, että seulontanäytteestä on löytynyt verta. Se ei välttämättä ole merkki syövästä, mutta syyn selvittämiseksi tarvitaan tarkempaa tutkimusta. Yli yhdeksälläkymmenellä prosentilla seulonnan tulos on normaali eli näytteessä ei todeta verta.

Tietojen kokoaminen Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin

Fimlab välittää yhteenvedon tekemistään suolistosyövän seulontatutkimuksista Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin, jonne kerätään tiedot koko Suomen joukkotarkastustoiminnasta. Tietojen kokoaminen perustuu lakiin. Lisäksi seulontatutkimuksista välitetään yhteenveto palvelun tilanneelle kunnalle. Henkilökohtaisia tutkimustuloksia ei kunnille annettavassa yhteenvedossa ilmoiteta.

Kuntien yhteystiedot seulonta-asiakkaille

Mikäli haluat lisätietoja vastauksestasi tai muusta kotikuntasi seulontatutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseesi tai kotikuntasi yhteyshenkilöön.

Tästä yhteystietoihin

Screening för tarmcancer

Screening for cancer of the large intestine