Tulosta

Tutkimus:
KOBOLTTI, virtsa
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
24.2.2022

3456 • U -Co

3456 • U -Co

Johdanto

Koboltti on seosmetalli, josta valmistetaan mm. erityistyökaluja ja teollisuudessa käytettäviä kobolttisidonnaisia timantteja. Kobolttisuoloja käytetään lisäksi väriaineina lasi-ja keramiikkateollisuudessa. Koboltti imeytyy nopeasti hengityselinten kautta. Ruoansulatuskanavasta imeytyminen on epätäydellistä. Koboltti rikastuu elimistössä pääasiallisesti maksaan ja erittyy ulosteeseen ja virtsaan. Tavallisin koboltin aiheuttama sairaus on herkistymisestä johtuva ihottuma. Voimakas altistuminen voi aiheuttaa äkillisiä hengitystieoireita, kuivaa yskää, aivastelua sekä astmaoireita. Pitkäaikainen altistuminen (yleensä yli 10 vuotta) voi aiheuttaa keuhkojen toiminnanvajavuutta, nk. kovametallitaudin.

Indikaatiot

Työperäisen altistumisen arviointi koboltille ja sen epäorgaanisille yhdisteille.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.

Näyteastia

Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

altistumattomat 25 nmol/l

toimenpideraja 130 nmol/l

Tulkinta

Euroopan Unioni on luokitellut kobolttikloridin ja -sulfaatin syöpää aiheuttavaksi EY N:o 1272/2008; H350i, (Direktiivi 67/548/ETY; ryhmä 2, R49). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan tähän kategoriaan luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kobolttikloridille eikä -sulfaatille, ts. virtsan kobolttipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 25 nmol/l.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3456 | U -Co Ei
3456 | U -Co Ei