Tulosta

Tutkimus:
MANGAANI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.10.2022

3748 • B -Mn

2323 • U -Mn

Tutkimus ei käytössä Päijät-Hämeessä

Johdanto

Veren mangaanista yli 90 % on punasoluissa. Elimistössä mangaani kerääntyy maksaan, haimaan, munuaisiin ja aivoihin. Pitkäaikaisen altistumisen mangaanille on katsottu herkistävän keuhkojen bakteeri-infektioille, Parkinsonin tautia muistuttaville keskushermostovaurioille sekä psyykkisille häiriöille.

Mangaanille voidaan altistua terästeollisuudessa, hitsauksessa, väriteollisuudessa ja kuivaparistojen valmistuksessa. Työperäistä mangaanialtistumista seurataan virtsan mangaanimäärityksellä.

Indikaatiot

Mangaanille ja sen epäorgaanisille yhdisteille altistumisen arviointi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö ja TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti. 

Tutkimus 2323 U -Mn ei ole tilattavana Päijät-Hämeessä.

Potilaan esivalmistelu

U-Mn: Iltanäyte otetaan työvuoron päätyttyä sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.

Näyteastia

B-Mn: Näyte tulee ottaa hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun NH Trace Elements Sodium Heparin -putkeen 7/6 ml ottojärjestyksessä viimeisenä. Jos näytteenoton yhteydessä ei tule muita näytteitä, otetaan yksi ylimääräinen veriputki (ns. hukkaputki), jotta ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat ennen varsinaista näytteenottoa.

U-Mn: Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

B-Mn: 6 ml kokoverta. Kontaminaatiota on vältettävä näytteenoton yhteydessä.

U-Mn: 20 ml virtsaa

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

B-Mn: Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

U-Mn: Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Viiteväli

B-Mn: altistumattomien viiteraja 295 nmol/l
U-Mn: altistumattomien viiteraja

10 nmol/l

Toimenpiderajaa ei ole asetettu.

Tulkinta

B-Mn ei sovellu työperäisen altistumisen arviointiin.

Työperäisen mangaanialtistuksen mittausmenetelmä on virtsan mangaani U-Mn.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.

Mangaanin saanti ravinnosta voi vaihdella eri yksilöillä, mikä vaikeuttaa tuloksen tulkintaa.