Tulosta

Tutkimus:
MANTELI-JA FENYYLIGLYOKSYYLIHAPPO, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.1.2024

1761 • U -MaPGa

Johdanto

Styreeniä käytetään Suomessa muoviteollisuudessa tyydyttymättömien polyesterihartsien valmistuksessa silloittavana monomeerinä, polystyreenin (PS) ja styreeni-butadieenilateksin (SB-lateksi) valmistuksessa sekä kumiteollisuudessa styreenibutadieenikumin (SBR) valmistuksessa. Suurimmat altistumiset ovat veneteollisuudessa. Elimistöön imeytyneestä styreenistä yli 90% muuttuu aineenvaihduntatuotteiksi, jotka erittyvät virtsaan. Tärkeimmät aineenvaihduntatuotteet ovat mantelihappo ja fenyyliglyoksyylihappo. Pitkäaikainen altistuminen styreenille työoloissa voi aiheuttaa keskushermoston toiminnan häiriöitä kuten epätavallista väsyneisyyttä, päänsärkyä, mielialan muutoksia ja muistin sekä keskittymiskyvyn heikkenemistä. Myös huononemista psykologisissa testisuorituksissa on havaittu. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ärsytysihottumaa.

Indikaatiot

Styreenialtistuksen epäily ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Aamunäyte otetaan ennen työvuoron alkua työviikon tai altistumisjakson lopulla.

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.

Näyteastia

Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kaasukromatografia-liekki-ionisaatiodetektio (GC-FID)

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Viiteväli

altistumattomat yhteenlaskettu pitoisuus 7,6 mg/l (0,05 mmol/l) alkaen 17.4.2023, vanha viiteraja 0,2 mmol/l.

toimenpideraja yhteenlaskettu pitoisuus 180 mg/l (1,2 mmol/l)

Tulkinta

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 268/2014). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan orgaanisten liuottimien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua styreenille ts. virtsan manteli- ja fenyyliglyoksyylihappopitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,2 mmol/l.

Virhelähteet

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.