Tulosta

Tutkimus:
METYYLIETYYLIKETONI, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.1.2024

1767 • U -MEK

Johdanto

Metyylietyyliketonia käytetään yleisesti liuottimena lakoissa ja liimoissa. Rakennusmateriaaleista ja kuluttajatuotteista voi vapautua metyylietyyliketonia ja sitä on myös tupakansavussa ja pieninä määrinä luonnollisena aineosana monissa ruoka-aineissa. Lyhytaikainen altistuminen ärsyttää silmiä ja hengitysteitä sekä voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen aineelle voi kuivattaa ihoa. Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle.

Indikaatiot

Metyylietyyliketonialtistuksen epäily ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella.

Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.

Näyteastia

Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kaasukromatografia-liekki-ionisaatiodetektio (GC-FID)

Tulos valmiina

9 viikon kuluessa.

Viiteväli

altistumattomat 0,1 mg/l (1,5 µmol/l)

toimenpideraja 1,5 mg/l (20 µmol/l)

Tulkinta

Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan orgaaniset liuottimet voivat olla vaarallisia raskaana olevalle tai sikiölle. Täten metyylietyyliketonialtistumisessa sovelletaan raskauden aikana toimenpiderajana arvoa 3,5 µmol/l, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Virhelähteet

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.