Tulosta

Tutkimus:
S-FENYYLIMERKAPTUURIHAPPO, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
10.3.2022

6443 • U -SPMA

Johdanto

Bentseeniä käytetään monissa kemiallisissa synteeseissä muun muassa lääkeraaka-aineiden, väriaineiden, räjähteiden ja pesuaineiden valmistuksessa. Bentseeniä käytetään myös useiden muovien, kuten polyesterien ja polyamidien raaka-aineena. Bentseenille altistumista mitataan virtsan S-fenyylimerkaptuurihapon (U -SPMA) avulla. Aikaisemmalta nimeltään tutkimus oli virtsan mukonihappo (U -Mukon).

Indikaatiot

Bentseenialtistuksen epäily ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Työnantaja, työterveyshuolto, lähettävä laboratorio, näytteenottoaika ja päivämäärä tulee myös kirjata virallisilla nimillä. Yhteyshenkilön puhelinnumero, soittoaika ja sähköpostiosoite nopeuttavat näytteeseen liittyvien asioiden selvittelyä ja yhteydenottoja erityisesti viiterajojen ylittävien tulosten tulkinnassa ja altistumisen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden neuvonnassa.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.

Näyteastia

Näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Korkeapainenestekromatografia (HPLC)

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Viiteväli

Altistumattomat 0,5 µg/g kreatiniinia   

Toimenpideraja 4 µg/g kreatiniinia (voimassa olevaa sitovaa ilmaraja-arvoa 1 ppm vastaa 45 µg/g kreatiniinia)

Tulkinta

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Euroopan Unioni on luokitellut bentseenin perimämyrkyllisyyttä ja syöpävaaraa aiheuttavaksi aineeksi (EY/1272/2008 Muta 1B, H340; Carc 1A, H350). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan syöpävaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Tämän vuoksi raskaana olevien ei tule altistua bentseenille, jolloin virtsan SPMA-pitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 µg/g kreatiniinia.

Virhelähteet

Tupakansavu sisältää bentseeniä ja tupakointi voi lisätä S-fenyylimerkaptuurihapon erittymistä virtsaan tasolle 2 µg/g kreatiniinia. Tupakoijien ammatillisen altistumisen arviointi edellyttää vähintään 10 tunnin tupakoimattomuutta ennen näytteenottoa.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Lisämääre

U-SPMA