Tulosta

Tutkimus:
ISOSYANIITTIMETABOLIITTI, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.1.2024

6415 • U -MDIMDA

Johdanto

Isosyanaatteja käytetään hyvien teknisten ominaisuuksien takia raaka-aineina rakennusalalla, kuljetusalalla, teollisuudessa, lääkintäalalla, veneteollisuudessa, autokorjaamoissa ja lähinnä liimauksessa, pinnoituksessa ja vaahdotuksessa. Altistuminen voi aiheuttaa vakavia yliherkkyyssairauksia, kuten astmaa ja allergista kosketusihottumaa.

Indikaatiot

4,4´-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI) altistuksen epäily ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan kahden tunnin sisällä työvuoron päätyttyä loppuviikolla tai altistumisjakson päättyessä.

Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Näyteastia

Näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita. Keräyspullon pohjalle on lisätty sitruunahappo.

Näyte

25 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (HPLC-MS)

Tulos valmiina

Noin 6 viikon kuluttua.

Viiteväli

Altistumattomat 0,1 µg/g kreatiniinia (0,2 µmol/mol kreatiniinia).

Toimenpiderajaa ei ole asetettu.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.

Lisämääre

U -MDIMDA