Tulosta

Tutkimus:
SIKLOSPORIINI A, MASSASPEKTROMETRINEN

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
10.3.2022

21262 • B -CyA-MS

Johdanto

Siklosporiini A on syklinen peptidi, joka koostuu 11 aminohaposta. Se on voimakas immunosuppressantti, jota käytetään mm. elinsiirtojen yhteydessä hylkimisreaktioiden estämiseen. Siklosporiini A:lla on useita metaboliitteja, mutta niiden farmakologinen vaikutus ei ole yhtä suuri kuin natiivin lääkemuodon.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta erityisesti allogeenisilla kantasolusiirtopotilailla.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Vähintään 1 ml EDTA-verta. Lapsilta näytteen voi ottaa ihopistona, jolloin verta tarvitaan mikroputkeen vähintään 350 μl.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy vuorokauden huoneenlämmössä ja viikon jääkaapissa. Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Jos kuljetus kestää yli 24 tuntia, näyte lähetetään kylmälähetyksenä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS). Menetelmä mittaa pelkästään muuttumatonta siklosporiinia.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin alihankintalaboratoriossa.

Tulkinta

Siklosporiinin terapeuttinen alue määritellään erillisissä hoitosuosituksissa erikseen kullekin potilasryhmälle. Kokoveren siklosporiinipitoisuuden tavoitetaso vaihtelee indikaatiosta ja hoidon vaiheesta riippuen alueella 50 – 500 µg/l (minimipitoisuus ennen seuraavaa annosta). Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan.

Siklosporiinin imeytyminen on vaihtelevaa. Huippupitoisuudet saavutetaan yleensä 1-4 tuntia suun kautta otetun annoksen jälkeen. Siklosporiini metaboloituu maksassa ja suolen seinämässä. Eliminaation puoliintumisaika on noin 20 tuntia, mutta siinä on suuria yksilöllisiä eroja.

Yhteisvaikutukset: CYP3A4-entsyymiä indusoivat ja estävät lääkeaineet voivat muuttaa suuresti siklosporiinin veripitoisuuksia. Siklosporiinin munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset voivat lisääntyä, jos samanaikaisesti käytetään esimerkiksi munuaistoksisia antibiootteja.