Tulosta

Tutkimus:
LEVETIRASETAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
24.2.2022

6169 • S -Leveti

Johdanto

Levetirasetaami on epilepsiakohtausten hoitoon käytettävä lääke.

Indikaatiot

Levetirasetaamihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia, seerumi eroteltava heti sentrifugoinnin jälkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy enintään 3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue: 60 – 240 µmol/l

Yksikkömuunnoskerroin: µmol/l = mg/l x 5.87