Tulosta

Tutkimus:
FARMAKOGENEETTINEN PANEELI

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
26.1.2023

92546 • B -Farma-D

Johdanto

Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen lääkkeen valinnassa ja annostuksessa on osa nykyaikaista ja taitavaa lääkkeiden määräämistä. Testin tulokset auttavat ennakoimaan lääkkeiden vaikutuksia potilaaseen sekä annostelemaan lääkkeitä aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin.

Farmakogeneettisessä laajassa testipaneelissa tutkitaan noin 20 lääkeainemetaboliaan vaikuttavaa geeniä. Paneeliin on valittu geenit, joiden variaatiot vaikuttavat yleisesti määrättyjen lääkeaineiden metaboliaan. Sytokromi  P450 (CYP) on tärkein ensimmäisessä vaiheessa lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvista entsyymijärjestelmistä. CYP-entsyymejä on useita ja eri  lääkeianeet metaboloituvat eri CYP-entsyymien kautta. Toisaalta joidenkin lääkeaineiden metabolia vaatii usean eri entsyymin toimintaa (vrt. varfariinihoito; CYP2C9 ja VKORC1). CYP-entsyymien variaatioiden lisäksi paneelissa tutkitaan variaatioita, jotka liittyvät lääkehoidon lisääntyneeseen sivuvaikutusriskiin (esim. SLCO1B1 ja faktorit FV ja FII). Laajennetussa paneelissa on mukana on lisäksi mm. syöpälääkemetaboliassa tärkeät TPMT- ja DPYD-geenit sekä G6PD-geeni joka on tärkeässä roolissa hemolyyttisen anemian riskiä arvioitaessa etenkin Afrikan maista tulevien potilaiden kohdalla.

Paneelin käyttö on kustannustehokkaampaa kuin erillisten geenien/variaatioiden tutkiminen yksittäin. Laajennettu paneeli kattaa yli 100 lääkeainetta, joiden vaikutus riippuu merkittävästi potilaan omasta perimästä.

Indikaatiot

Lääkehoidon aloitus, sopivan annostuksen määrittely. Epäily lääkehoidon tehosta. Lääkehoidon haittojen ennaltaehkäisy.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml.

Näyte

3 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Lähetys mahdollisimman pian huoneenlämpöisenä. Lyhytaikainen (1-4 vrk) säilytys jääkaapissa.

Menetelmä

Tutkimus tehdään TaqMan-kemialla (SNP-variaatiot OpenArray-teknologialla ja CYP2D6-geenin monistuma/puutos TaqManMGB kemialla). Tutkimuksella ei havaita tutkittavien geenien harvinaisia variaatioita eikä CYP2D6-geenin mahdollisia harvinaisia muunnoksia, joilla saattaa olla vaikutusta metabolianopeuteen.

Tulos valmiina

30 arkipäivän kuluttua. 

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Tulkinnassa hyödynnetään yhteistyökumppanin (Abomics Oy) farmakogeneettistä asiantuntijaosaamista. Tuloksen tulkinta perustuu Abomics Oy:n GeneRx-tietokantaan, joka sisältää useista eri lähteistä kootut tiedot geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien fenotyyppikohtaiset suositukset annosohjeineen.

Farmakogeneettisessä paneelissa tutkittavat geenit ja niiden variaatiot:

 
Geeni Variaatio Geeni Variaatio Geeni Variaatio
ABCB1 rs1045642 CYP2D6 rs1065852 CYP3A5 rs55965422
ALDH2 rs671 CYP2D6 rs1080985 CYP3A5 rs56411402
BCHE rs1799807 CYP2D6 rs1135840 CYP3A5 rs776746
BCHE rs1803274 CYP2D6 rs16947 DPYD rs3918290
BCHE rs28933389 CYP2D6 rs201377835 DPYD rs55886062
BCHE rs28933390 CYP2D6 rs28371706 DPYD rs67376798
CYP1A2 rs12720461 CYP2D6 rs28371725 FII rs1799963
CYP1A2 rs2069514 CYP2D6 rs35742686 FV rs6025
CYP1A2 rs2069526 CYP2D6 rs3892097 G6PD rs1050828
CYP1A2 rs35694136 CYP2D6 rs5030655 G6PD rs1050829
CYP1A2 rs762551 CYP2D6 rs5030656 G6PD rs137852339
CYP2B6 rs2279343 CYP2D6 rs5040862 G6PD rs5030868
CYP2B6 rs28399499 CYP2D6 rs5030865 G6PD rs5030869
CYP2B6 rs3211371 CYP2D6 rs5030867 G6PD rs72554665
CYP2B6 rs34223104 CYP2D6 rs59421388 G6PD rs78478128
CYP2B6 rs3745274 CYP2D6 rs72549346 GRIK4 rs1954787
CYP2C19 rs12248560 CYP2D6 rs72549351 IFNL3 rs12979860
CYP2C19 rs28399504 CYP2D6 rs72549353 SLCO1B1 rs11045821
CYP2C19 rs41291556 CYP2D6 rs72549354 SLCO1B1 rs11045872
CYP2C19 rs4244285 CYP2D6 rs72549356 SLCO1B1 rs11045879
CYP2C19 rs4986893 CYP2D6 rs769258 SLCO1B1 rs2306283
CYP2C19 rs56337013 CYP2D6 rs774671100 SLCO1B1 rs4149056
CYP2C19 rs72552267 CYP2D6 del/dup (CNV) SLCO1B1 rs4149081
CYP2C19 rs72558186 CYP3A4 rs2740574 TPMT rs1142345
CYP2C9 rs1057910 CYP3A4 rs35599367 TPMT rs1800460
CYP2C9 rs1799853 CYP3A5 rs10264272 TPMT rs1800462
CYP2C9 rs28371686 CYP3A5 rs28365083 TPMT rs1800584
CYP2C9 rs56165452 CYP3A5 rs28383479 UGT1A1 rs4148323
CYP2C9 rs9332131 CYP3A5 rs41303343 UGT1A1 rs887829
    CYP3A5 rs55817950 VKORC1 rs9923231

 

Lisätiedot

Huomioitavaa

Tämän tutkimuksen tulos tallennetaan automaattisesti geenitaltioon, joka on potilaan henkilökohtainen tietovarasto geenitestien tuloksille.

Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Kun pyydetty tutkimus on valmistunut, vastataan tulos normaalilla vastausliikenteellä asiakkaan potilastietojärjestelmään. Lisäksi tulos tulkintoineen tallennetaan Geenitaltio-palveluun. Potilas saa tallennuksesta puhelimeensa viestin, jossa annetaan ohjeet geenitaltioon kirjautumiseen. Geenitaltiosta tulokset ovat potilaan hyödynnettävissä tarvittaessa.

(Potilas voi halutessaan kieltäytyä antamasta puhelinnumeroaan, mutta tällöin hän ei saa viestiä tulosten valmistumisesta itselleen.)

Lisätietoja: www.geenitaltio.fi

 

Lisätietoja

Terveysportti, Farmakogenetiikka, www.terveysportti.fi
PharmGKB julkinen tietokanta, www.pharmgkb.org/index.jsp
Abomics Oy, www.abomics.fi

 

Lisämääre

Sisältää geenitaltiopalvelun