Tulosta

Tutkimus:
KOLPOSKOPIANÄYTTEIDEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.10.2023

6388 • Ts-PADKolp

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Tutkimus käsittää yhden näytepurkin kudosmateriaalin, mutta samalla pyynnöllä voi tilauksen helpottamiseksi lähettää eritellysti useita kudospurkkeja, jolloin sovelletaan kerroinmenettelyä.

Gynekologisen tutkimuksen (yleensä kolposkopia) yhteydessä otettava histologinen materiaali, johon luetaan biopsiat esimerkiksi ulkosynnyttimistä, emättimestä, portiosta ja kaavemateriaali kohdun kaulakanavasta (endocervix). Lisäksi myös kohdun runko-osan limakalvon limakalvomateriaali, polyypit, residuamateriaali sekä mahdolliset mukana tulleet myometriumlastut. Varsinaiset laajemmat toimenpiteet kuten konisaatit kuuluvat nimikkeen Ts-PAD-4 alle.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä on näytteeksi lähetetty. Jos kudoskappaleesta on otettu paloja esimerkiksi tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

Tiivis näyteastia, jossa 10 % formaliini (4% formaldehydi). Formaliinin tilavuuden on oltava vähintään 3 kertaa näytteen tilavuus.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Biopsiamateriaali toimitetaan kokonaisuudessaan histologian laboratorioon. Näytekappaleiden puristamista, turhaa pilkkomista ja ruhjomista on vältettävä. Näytteet on laitettava fiksatiiviin välittömästi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte lähetetään fiksatiivissa huoneenlämmössä.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% kolposkopianäytteistä on vastattu 20 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja riittävän edustava, oikealla tavalla käsitelty ja lähetetty näyte. Tulkinnassa otetaan kantaan alueen mahdollisiin syövän esiastemuutoksiin, kasvainmuutoksiin ja tulehduksellisiin prosesseihin sekä mahdollisiin lähetteessä esitettyihin spesifeihin kysymyksenasetteluihin. Tarvittaessa esim. kasvaimien luokittelua tarkennetaan ja varmennetaan immunohistokemiallisin menetelmin.

Virhelähteet

Tärkein virhelähde on puutteellinen kappaleiden orientaatio ja irtoava portion pintaepiteeli, joka voi aiheuttaa väärän negatiivisen tulkintatuloksen. Ruhjoutumisartefakta voi myös vaikeuttaa tulkintaa. Portiobiopsioita ei pääsääntöisesti pienennetä tai halkaista enää laboratoriossa.