Tulosta

Tutkimus:
KOLPOSKOPIANÄYTTEIDEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

6388 • Ts-PADKolp

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Gynekologiset kolposkopiatoimenpiteen yhteydessä otetut kohdunkaulan biopsiakudosnäytteet, esim. kohdunkaulan seulonnan histologiset varmistustutkimukset (vagina, portio ja endocerviks) ja kliiniset dysplasiaepäilyt. Varsinaiset konisaatioresekaatit (loop) kuuluvat nimikkeen Ts-PAD-4 alle.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä on näytteeksi lähetetty. Jos kudoskappaleesta on otettu paloja esimerkiksi tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

Tiivis näyteastia, jossa 10 % formaliini (4% formaldehydi). Formaliinin tilavuuden on oltava vähintään 3 kertaa näytteen tilavuus.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Biopsiamateriaali toimitetaan kokonaisuudessaan histologian laboratorioon. Näytekappaleiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Näytteet on laitettava fiksatiiviin välittömästi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte lähetetään fiksatiivissa huoneenlämmössä.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-5 päivän kuluessa, riippuen erikoistekniikoista.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja riittävän edustava, oikealla tavalla käsitelty ja lähetetty näyte. Tulkinnassa otetaan kantaa kohdunkaulan mahdollisiin syövän esiastemuutoksiin, kasvainmuutoksiin ja tulehduksellisiin prosesseihin sekä mahdollisiin lähetteessä esitettyihin spesifeihin kysymyksenasetteluihin. Tarvittaessa esim. kasvaimien luokittelua tarkennetaan immunohistokemiallisin menetelmin.

Virhelähteet

Tärkein virhelähde on puutteellinen kappaleiden orientaatio ja irtoava portion pintaepiteeli, joka voi aiheuttaa väärän negatiivisen tulkintatuloksen. Ruhjoutumisartefakta voi myös vaikeuttaa tulkintaa. Portiobiopsioita ei pääsääntöisesti pienennetä tai halkaista enää laboratoriossa.