Tulosta

Tutkimus:
HÄIRIÖTEKIJÄSELVITYS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
2.3.2023

91160 • -Häirtek

91160 • -Häirtek

Johdanto

Verinäytteessä olevat häiriötekijät, kuten erilaiset vasta-aineet, ristiinreagoivat yhdisteet sekä lääkeaineet saattavat häiritä immunologisia menetelmiä.

Yleisimpiä häiriötekijöitä ovat potilaan sisäsyntyiset, ns. heterofiiliset vasta-aineet. Heterofiilisia vasta-aineita on useilla terveillä henkilöillä, mutta ne aiheuttavat harvoin ongelmia, koska valtaosa kyseisistä vasta-aineista on heikon affiniteetin omaavia. Osalla potilaista ne kuitenkin reagoivat immunomenetelmässä käytettyjen vasta-aineiden kanssa ja aiheuttavat selvästi poikkeavia laboratoriotuloksia, jotka eivät sovi potilaan kliiniseen kuvaan ja ovat usein myös ristiriidassa potilaan muiden laboratoriotutkimusten kanssa. Vastaavanlaisia häiriötekijöitä ovat mm. hoitojen yhteydessä potilaan saamat anti-hiiri vasta-aineet (HAMA).

Heterofiilisten vasta-aineiden aiheuttamia häiriöitä tavataan yleisimmin tyreotropiinin (TSH), gonadotropiinien (LH ja FSH), koriongonadotropiinin (hCG) sekä tyreoglobuliinin (Tygl) kohdalla, mutta häiriö voi esiintyä myös muiden hormonien ja yhdisteiden immunologisissa määrityksissä.

Indikaatiot

Poikkeava tai ristiriitainen tulos immunologisella menetelmällä tehdyssä tutkimuksessa ja epäily heterofiilisistä vasta-aineista.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuksen tilauksen yhteydessä vastataan pakolliseen lisätietokysymykseen: Mikä on tutkittava analyytti?

Näyteastia

Tutkittavan analyytin mukainen

Näyte

Vähintään 1 ml näytettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Noudatetaan sen tutkimuksen säilytys- ja lähetysohjeita, mistä häiriötekijäselvitys halutaan.

Menetelmä

Heterofiilisten vasta-aineiden poisto.

Analyysi suoritetaan sekä alkuperäisestä näytteestä että heterofiilisten vasta-aineiden poiston jälkeen.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto.

Heterofiilisten vasta-aineiden poistokäsittely ei aina välttämättä normalisoi tulosta täydellisesti, mutta saattaa vähentää häiriön astetta. Immunomenetelmissä, missä häiriön aiheuttaja on ensisijaisesti autovasta-aineen muodostama immunokompleksi (esim. makro-TSH, makroprolaktiini, usein IgG), biotiini (biotiini-streptavidiini -kompleksia hyödyntävät useat immunomenetelmät) tai streptavidiinivasta-aineet, ei heterofiilisten vasta-aineiden poisto ratkaise häiriön aiheuttamaa ongelmaa.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Vita Laboratoriot Oy

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
91160 | -Häirtek Ei
91160 | -Häirtek Ei

Lisämääre

Immunologisiin määrityksiin liittyvä tutkimus