Tulosta

Tutkimus:
TRAMADOLI, varmistus

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
3.7.2023

4762 • U -TramaCt

Johdanto

Tramadoli on keskushermostoon vaikuttava heikko opioidi, jolla on myös yskänärsytystä vähentävä vaikutus. Lääkkeestä noin 20 % on sitoutuneena plasman proteiineihin ja eliminaation puoliintumisaika on terveillä alle 75-vuotiailla keskimäärin 6 tuntia riippumatta antotavasta. Eliminaatio hidastuu yli 75-vuotiailla sekä munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Tramadoli ja sen metaboliitit poistuvat elimistöstä lähes yksinomaan munuaisten kautta.

Indikaatiot

Tramadolin käytön toteaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

U -OpiaaCt ei mittaa spesifisesti tramadolia.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

5 ml (vähintään 1 ml) virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa noin 2 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Tulkinta

Menetelmä määrittää spesifisesti tramadolia ja sen aineenvaihduntatuotetta desmetyylitramadolia. Vastaus ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löydetyt yhdisteet.