Tulosta

Tutkimus:
IHOHERMOTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

6413 • Sk-PADnerv

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146
Tulkintaan liittyvät kysymykset oyl Sanna Huovinen p. 050 4301841

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325
Tulkintaan liittyvät kysymykset: oyl Sanna Huovinen, p. 050 4301841

Pohjanmaa
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 23 2581
Tulkintaan liittyvät kysymykset oyl Sanna Huovinen p. 050 4301841

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838
Tulkintaan liittyvät kysymykset oyl Sanna Huovinen p. 050 4301841

Indikaatiot

Ihon ohuiden hermosäikeiden tutkimuksen indikaatioissa kliiniset oireet ovat keskeisiä. Oireita voivat olla esimerkiksi kivuliaat jalat ja autonominen dysfunktio. Kliinisessa tutkimuksessa voidaan todeta lämpö- ja kiputunnon alenemaa. Lihasvoima, proprioseptio, vibraatiotunto ja jännerefleksit voivat olla normaaleja. Useissa tapauksissa syytä ohutsäieneuropatiaan ei löydetä. Tunnettuja ohutsäieneuropatian aiheuttajia ovat esim. diabetes, amyloidoosi ja eräät perinnölliset neuropatiat.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, kliinis-kemiallisista ja neurofysiologisista laboratoriolöydöksistä sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Näyte

Formaliinifiksoitu ihobiopsia. Muista kuin Fimlabin toiminnan piirissä olevista sairaaloista voidaan lähettää paikallisessa laboratoriossa valmiiksi parafiiniin valettu ihopala.

Menetelmä

Formaliinissa fiksoitu näyte kuljeteaan normaalin ihobiopsian tapaan ja valetaan parafiiniin siten että siitä voidaan tehdä poikkileikkaukset (näytteeseen tulee mukaan sekä epidermis ja sen alla oleva dermis). Näytteestä tehdään aina perusvärjäys ja immunohistokemiallinen värjäys PGP 9.5 vasta-aineella. PGP-immunovärjätyt näytteet tutkitaan morfometrisesti.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

30 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Tulos ilmoitetaan todettujen hermosäikeiden määrä / mm epidermistä. Noin yhden tai alle yhden säikeen esiintymistä / mm epidermistä on patologinen löydös. Jos löydös on patologinen, HE-värjätystä näytteestä tutkitaan mahdolliset ihotaudit, mitkä voisivat vaikuttaa tulokseen. Mahdollinen amyloidoosi voidaan tutkia erikseen Kongo-värjäyksellä.

Virhelähteet

Näytepalassa tulee olla mukana edustavasti ihon pintaa, epidermistä. Runsas tulehdus tai ihon premalignit tilat estävät luotettavan tulkinnan.

Lisätiedot

Immunohistokemiallinen PGP 9.5 värjäys tehdään automaattisesti ja se kuuluu tutkimuksen hintaan.