Tulosta

Tutkimus:
P2Y12-RESEPTORIESTON SEURANTA

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
23.11.2022

20644 • B -P2Y12

Tutkimusnumero 20644 on käytössä Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla. Muualla Suomessa 5178.

Johdanto

Tutkimusta voidaan käyttää ADP-reseptorin toimintaa estävien lääkkeiden (P2Y12-antagonistit) hoitovasteen seurannassa. Potilailla esiintyy yksilöiden välisiä eroja lääkevasteissa ja resistenssissä. VASP (Vasodilator Stimulated Phosphoprotein) on solunsisäinen trombosyyttiproteiini. Se esiintyy normaalioloissa fosforyloitumattona. VASP:n fosforylaatiota säätelee syklinen AMP (cAMP) -kaskadi. Tätä aktivoi prostaglandiini E1 (PGE1) ja ADP inhiboi sitä P2Y12-reseptorin kautta. VASP:n fosforylaatio korreloi P2Y12-reseptorin inhibition kanssa. ADP-reseptorin toimintaa estävät lääkkeet (P2Y12-antagonistit) estävät ADP:n vaikutuksen, jolloin VASP:n fosforyloitunut muoto (VASP-P) lisääntyy.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

ADP-reseptorin toimintaa estävien lääkkeiden (P2Y12-antagonistit; esim. klopidogreeli, prasugreeli, tikagrelori) vasteen seuranta. Näyte suositellaan otettavaksi stabiilin hoidon aikana.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Trombosyyttitutkimukset-läheteNäyte voidaan ottaa ma-to (ei arkipyhiä edeltävinä päivinä); Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla vain ma-ke. Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja perjantaisin (ei arkipyhinä). Jos näyte pitää tutkia muuna päivänä, veloitetaan näytteenkäsittelymaksu.

Näyteastia

hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M) 5/2,7 ml

Näyte

3 ml sitraattiverta (3,2 M). Hemolysoitunut näyte ei kelpaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä (17‐24 °C). Kylmänä vuodenaikana näyte tulee pakata niin, että se pysyy huoneenlämpöisenä.

Näyte voidaan ottaa ma-to (ei arkipyhiä edeltävinä päivinä). Näyte lähetetään niin, että se on perillä Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä: ma,ti ja to klo 8-18; ke ja pe klo 8-12. Kokoverinäyte säilyy huoneenlämmössä 72 h tutkimiskelpoisena.

Lähetysosoite: Fimlab / Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio, Vernissakatu 1, 01300 Vantaa

Menetelmä

ELISA-menetelmä

Tulos valmiina

1-3 päivässä. Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja perjantaisin (ei arkipyhinä).

Tulkinta

Lausunto

Vaste katsotaan hyväksi, jos tulos on alle 50 %. Jos tulos on yli 70 %, lääkevaikutus on selvästi normaalia heikompi.

(Tulos = PRI% = platelet reactivity index)

Virhelähteet

Trombosyyttien aktivaatio tulee estää näytteenoton ja kuljetuksen yhteydessä (kylmäshokki, ravistelu). 

Lisämääre

B -VASP, 20644