Tulosta

Tutkimus:
C9orf72-geenin toistojaksomutaation osoitus verestä

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

92561 • B -C9ORF72

Johdanto

C9orf72-geenin ei-koodaavalla alueella sijaitseva kuuden emäksen (GGGGCC) muodostama toistojaksomutaatio aiheuttaa vallitsevasti periytyvää amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) ja/tai frontotemporaalidementiaa (FTD). C9orf72-geenin toistojaksomutaatio aiheuttaa Suomessa noin 46 % perinnöllisistä (FALS) ja 21 % sporadisista ALS-tapauksista ja sitä pidetään tavallisimpana ALS:n ja FTD:n geneettisenä taustatekijänä.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Kliininen epäily ALS:sta tai FTD:sta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

5-10 ml EDTA-verta.

HUOM! Tutkimusta ei voi tehdä valmiiksi eristetystä DNA:sta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huoneenlämmössä, pakastetut näytteet pakkaskuljetuksena.
Perjantaisin otetut näytteet säilytetään viikonlopun yli + 4 °C:ssa ja lähetetään laboratorioon seuraavana arkipäivänä.

Menetelmä

GGGGCC-toistojaksoalueen PCR-monistus ja alleelien koon määritys fragmenttianalyysillä sekä toistojaksomutaation osoitus RP-PCR-menetelmällä (repeat primed PCR).

Tulos valmiina

n. 4 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Normaali toistojakso on kooltaan alle 20 toistoa. Patogeeniset toistojaksot ovat kirjallisuuden mukaan yli 30 toistoa. Ns. harmaalle alueelle jäävien, 20-30 toiston pituisten toistojaksojen merkityksestä ei ole täyttä varmuutta. Patogeenisen toistojaksolaajentuman löytyminen oireiselta potilaalta sopii ALS-FTD-tautiin.