Tulosta

Tutkimus:
SEKARUOKARASITUSKOE

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
27.9.2021

12445 • Pt-MMTT-R

Johdanto

Sekaruokarasituskoe Pt-MMTT-R (Mixed Meal Tolerance Test) on tarkoitettu verensokerimuutosten tutkimiseen standardoidun nestemäisen valmisaterian yhteydessä, joka sisältää kaikkia energiaravintoaineita. Pt-MMTT-R muistuttaa oraalista glukoosirasituskoetta ja on ns. kultainen standardi, kun tutkitaan beetasolujen insuliinieritysvastetta esimerkiksi diabeteksen diagnosoimiseksi.

Kokeessa määritetään rutiinisti plasman glukoosi, C-peptidi ja insuliini ajankohtina 0, 15, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 min.

Indikaatiot

Insuliinierityskyvyn selvittely erityisesti lihavuuskirurgian jälkeisistä hypoglykemioista kärsivillä potilailla sekä haimaleikkauspotilailla, joille tehdään autologinen Langerhansin saarekesolusiirto (TPIAT-toimenpide).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Koe on mahdollista tehdä vain Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Keski-Suomen keskussairaalassa. Pyytävän yksikön tulee ilmoittaa varatusta toimintakoeajasta vähintään kaksi päivää edeltävästi Taysin poliklinikkalaboratorioon p. 03 311 76429. KSKS:ssa otetaan yhteyttä tutkimushoitajiin p. 040 746 8950 noin viikkoa ennen suunniteltua koetta. Potilas on kokeen ajan sisätautien poliklinikalla tarkkailussa.

Potilaan esivalmistelu

8 – 12 tunnin paasto koetta edeltävästi.

Näyteastia

Glukoosi: Fluoridisitraattiputki 5/3 ml

C-peptidi: Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Insuliini: EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näyte

Glukoosi ja C-peptidi: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa tutkimusta kohden.

Insuliini: 1 ml (vähintään 0.5 ml) ehdottomasti hemolysoitumatonta EDTA-plasmaa. Kylmänäytteenotto, putki asetetaan jäähauteeseen näytteenoton jälkeen.

Glukoosi, C-peptidi ja insuliini määritetään rutiinisti ajankohtina 0, 15, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 min (Pirkanmaalla voidaan tarvittaessa pyyntövaiheessa lisätä 5 ja 6 tunnin näytteet). Potilas on kokeen ajan sisätautien poliklinikalla tarkkailussa, jossa hänelle annetaan standardoitu nestemäinen valmisateria 0-näytteiden jälkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Glukoosi- ja C-peptidinäytteet voidaan toimittaa laboratorioon huoneenlämmössä, eroteltujen C-peptidinäytteiden säilytys pakastettuna. Insuliininäytteet lähetetään kylmässä ja kylmäsentrifugoidaan, minkä jälkeen plasma erotetaan välittömästi ja pakastetaan.

Menetelmä

Glukoosi: entsymaattinen määritys

C-peptidi ja insuliini: elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Glukoosi: tulokset vastataan näytteenottoaikataulun mukaisesti.

C-peptidi ja insuliini: näytteet analysoidaan kerralla samalla laitteella kokeen päätyttyä.

Tulkinta

Mahalaukkuohitetut potilaat

Koetta käytetään mahalaukkuohitetuilla mahdollisen insuliinin liikatuotannon ja hypoglykemian tutkimiseen. Yleisesti insulinoomaan, haimaperäiseen insulinoomasta johtumattomaan hypoglykemiaan tai mahalaukkuohituksen jälkeiseen hypoglykemiaan viittaa glukoosi ≤ 3.0 mmol/l, samanaikainen insuliini ≥ 3.0 mU/l ja C-peptidi ≥ 0.2 nmol/l. Koe voidaan keskeyttää oireisilla potilailla, jos verensokeri laskee alle 2.8 mmol/l ottaen suositellusti lisänäytteet ennen korjaavaa ravintoannosta. Jatkotutkimukset ovat tarpeen, jos P -Gluk on laskenut kokeessa tasolle ≤ 2.8 mmol/l.

TPIAT-saarekesolusiirtopotilaat

Haimapotilailla kokeella tutkitaan, onko omaa insuliinituotantoa jäljellä. Henkilöillä, joilla glukoosinsieto on heikentynyt, 90 minuutin MMTT-stimuloitu C-peptidi ≥ 0.2 nmol/l viittaa kliinisesti riittävään insuliinieritykseen ja stimuloitu C-peptidi ~ 0.1 nmol/l tarkoittaa, ettei nousua paastonaikaiseen C-peptidiin nähden ole tapahtunut.

Lisämääre

Mixed Meal Tolerance Test, MMTT