Tulosta

Tutkimus:
AUTOIMMUUNIENKEFALIITTI, VASTA-AINEET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
22.3.2024

21780 • S -EnkefAb

21781 • Li-EnkefAb

23031 • Li-AkEnkef

Akuutin vasta-ainetutkimuksen tutkimusnumero, likvorille. Tutkimus ei ole käytössä Päijät-Hämeessä.

23032 • S -AkEnkef

Akuutin vasta-ainetutkimuksen tutkimusnumero, seerumille. Tutkimus ei ole käytössä Päijät-Hämeessä.

Johdanto

 

Valittavissa on kaksi erilaista pakettitutkimusta, jotka tutkitaan eri alihankintalaboratorioissa. Akuuttiautoimmuunienkefaliittipaketti on tarkoitettu erityisen kiireisille tapauksille; se on suppeampi, hinnaltaan kalliimpi, ja vastaukset saadaan nopeammin.

Akuuttiautoimmuunienkefaliitti vasta-ainepaketti (AkEnkef) sisältää vasta-ainemääritykset antigeeneille: AMPA-reseptorit 1 ja 2, CASPR2, DPPX, GABA B-reseptori, LGI-1 ja NMDA-reseptori.

Autoimmuunienkefaliittivasta-ainepaketti (EnkefAb) sisältää seuraavat vasta-ainemääritykset: Hu, Ri, ANNA3, Yo, Tr/DNER, myeliini, Ma/Ta, GAD65, amfifysiini, akvaporiini 4, NMDA-reseptori, AMPA-reseptori, GABA-a-reseptori, GABA-b-reseptori, LGI1, CASPR2, Zic4, DPPX, glysiinireseptori, mGluR1, mGluR5, Rho-GTPaasin aktivaatioproteiini 26, ITPR1, homer 3, MOG, rekoveriini, neurokondriini, GluRD2, flotilliini, IgLON5, CARPVIII, neurexin-3a, ERC1, Sez6I2, AP3B2, kontaktiini 1, neurofaskiini 155, neurofaskiini 186, AT1A3, KCNA2, dopamiinireseptori 2.

Indikaatiot

Autoimmuunienkefaliittien diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköisen pyynnön lisäksi oheinen lähete täytettynä kiireettömien vasta-ainepakettien tilauksen yhteydessä (tutkimus: Neural antigen IFA): Stöckerin lähete

Sähköisen pyynnön lisäksi oheinen lähete täytettynä akuutin vasta-ainetutkimuksen ollessa kyseessä

Svar Wieslab 02 24 Neurology request form (englanti)

Wieslab-Svar-Remiss-Neurologi (svenska)

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Likvorille tehdaspuhdas pakastamisen kestävä muovinen (polypropyleeni) kierrekorkillinen putki

Näyte

2 (min 1 ) ml seerumia

2-3 ml likvoria

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Likvori sentrifugoidaan ennen lähetystä polypropyleeniputkessa ja erotellaan uuteen putkeen ennen lähetystä.
Seerumin ja likvorin säilytys jääkaapissa maksimissaan 3 vuorokautta, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Epäsuoraimmunofluoresenssi

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa näytteenotosta (20 työpäivää)

Akuutin vasta-ainepaketin tulokset tulevat viikossa ja pyytävän yksikön puhelintiedon täyttämällä lomakkeelle, alihankintalaboratoriosta saa tulokset myös soitettuna.

Viiteväli

Normaalisti negatiivinen.

Tulos annetaan lausuntona.

Tulkinta

Tutkimuspaketin tulos annetaan lausuntona, jossa vasta-ainemääritysten tulos ilmoitetaan kvalitatiivisena (positiivinen/negatiivinen). 
Akuutin paketin positiivinen tulos ilmoitetaan myös kvantitatiivisena arvona.