Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ V, PÄIVYSTYSTUTKIMUS, TAMPERE

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Päivitetty:
7.9.2022

12500 • P -FVpaiv

Tehdään 24/7 Tampereen keskuslaboratoriossa

Johdanto

Hyytymistekijä V toimii kofaktorina plasman hyytymisreaktion protrombinaasi-kompleksissa yhdessä aktivoidun hyytymistekijä X:n kanssa. Kompleksin avulla protrombiinista muodostuu aktiivista trombiinia. 

Hyytymistekijä V:n synteesi tapahtuu maksassa, ja sen perinnöllinen puutos on harvinainen.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03-311 77800

Indikaatiot

Maksan toiminnan seuranta. Hyytymistekijä V:n vajaus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Saapuvasta näytteestä pyydetään ilmoittamaan laboratorioon puh. 03-311 76536.

(Kiireettömään selvittelyyn suositellaan käytettäväksi tutkimusta 3355 P -Vuotot, 23086 P -HyyErik tai 2500 P -FV (ks. ohjekirja).)

 

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton hukkaputki tai hyytymistekijäputki ( Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M): 5/3,5 ml, 5/2,7 ml tai 5/2 ml tai 5/1 ml

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta ylimääräiseen lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen.

Varsinainen näyte: sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli se saapuu jatkokäsittelyyn Fimlabin Tampereen keskuslaboratorioon mieluiten 5 h (enintään 8 h) kuluessa näytteenotosta. Näyte sentrifugoidaan Tampereen linjaston esikäsittelylaitteella tai manuaalisentrifugilla paikallisen ohjeistuksen mukaisesti. Jos näyte ei ehdi Tampereelle 8 h sisällä, on näyte sentrifugoitava (2500 g, 15 min) lähettävässä yksikössä, plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Kronometrinen mittaus. Näytteen FV-aktiivisuus tutkitaan mittaamalla, miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Viiteväli

 79 – 139 % (aikuiset)

Tulkinta

Alentunut FV-aktiivisuus yhdessä K-vitamiinista riippuvaisten FII:n, FVII:n ja FX:n alentuneiden tasojen kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIC). FV:n toistetusti alentunut taso ilman maksan toimintahäiriötä viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Virhelähteet

Näytteen trombiini-inhibiittorit voivat pienentää mittaustulosta.

Lisätiedot

Huom! Jos tarkoituksena on selvittää hyytymistekijä V -liitännäistä tukostaipumusta, pyydetään tämän tutkimuksen sijaan tutkimus 10151 B-FVFII-D (Hyytymistekijä V- ja protrombiinigeeni, DNA-tutkimus).