Tulosta

Tutkimus:
FOSFOLIPIDI, VASTA-AINEET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
6.10.2021

6490 • P -PLAb

6490 • P -PLAb

Johdanto

6490 P -PLAb Fosfolipidi, vasta-aineet; sisältää tutkimukset:  
    P-LuakRVV      Lupusantikoagulantti, dRVTT-seulonta  
    P-LuakPTT   Lupusantikoagulantti, aPTT-seulonta  
    P-KardAbG    Kardiolipiini, IgG vasta-aineet  
    P-KardAbM    Kardiolipiini, IgM vasta-aineet  
    P-B2GPAbG     Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet  
    P-B2GPAbM     Beeta-2-glykoproteiini, IgM vasta-aineet  
       
    Jatkotutkimukset (laskutetaan erikseen)  
   P-LARVVCt    Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Tehdään, jos seulontatesti (dRVVT) on positiivinen.
   P-LAaPTCt    Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus Tehdään, jos seulontatesti (aPTT) on positiivinen.

Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Fosfolipidivasta-aineita voidaan tutkia myös ELISA-menetelmällä (kardiolipiini- ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet). Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, on suositeltavaa tutkia lupusantikoagulantti, kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet. Lupusantikoagulantin varmistustesti parantaa diagnostista osuvuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Fosfolipidivasta-aineita todetaan useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti LED) yhteydessä, mutta myös muihin sairauksiin liittyneenä sekä idiopaattisena. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivasta-aineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18.

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen lähete tai Hemostaasitutkimukset -lähete

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja tieto tutkittavan mahdollisesta antikoagulaatiohoidosta (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Fimlabin alueella näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Päijät-Hämeen alueella näytteitä voidaan ottaa kaikissa näytteenottopisteissä (huomioi kuljetusajat).

Potilaan esivalmistelu

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa lupusantikoagulanttimääritysten tuloksiin (ks. tarkemmin kohdasta Virhelähteet). Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä. Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa, ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon.

Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml

Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml)

Näyte

 

Fimlabin alueella:

1) Hukkaputki:

   Aikuiset 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml
   Lapset 5/2 ml

2) Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

   Aikuiset 2 x 10/9 ml
   Lapset 2 x 5/2,7 ml

Katso tarvittaessa www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

 

Fimlabin alueella:

PIRKANMAA

Pakkaa näytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua punnittua (40 g) kylmävaraajaa (kts. kuvat alla). Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta (käsittely ja pakastus Fimlabin Tampereen keskuslaboratoriossa tai Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

KESKI-SUOMI, KANTA-HÄME ja PÄIJÄT-HÄME

Jos näytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä kylmävaraajaa (kts. kuvat alla). Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Käsittely ja pakastus onnistuu Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

TAI

Säilytä ja lähetä näytteet huoneenlämmössä (Huom! Näytteiden lämpötila ei saa laskea kuljetuksenkaan aikana alle 8 °C). Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Kuva_Näytekuljetuslaatikko_1  Kuva_Näytekuljetuslaatikko_2

Menetelmä

Lupusantikoagulantti: Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time); hyytymisaikamääritys

Kardiolipiinivasta-aineet: Fluoroentsyymi-immunomääritys (FEIA)

Beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet: Fluoroentsyymi-immunomääritys (FEIA)

Tulos valmiina

Tutkimus valmistuu kahdessa viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

Annetaan tulosten yhteydessä.

P -LuakPTT: <=1,15

P -LuakRVV: <=1,15

P -KardAbG: <10 GPL

P -KardAbM: <10 MPL

P -B2GPAbG: <7 U/ml

P -B2GPAbM: <7 U/ml

 

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Heikosti positiiviset kardiolipiinivasta-aineet (10-40 GPL/MPL) ja/tai beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (7-10 U/ml) eivät täytä fosfolipidivasta-aineoireyhtymän (APS) diagnostisia laboratoriokriteerejä (ns. Sydney-kriteerit, ISTH 2006).

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja FXa-estäjät voivat aiheuttaa virheellisiä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä. Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR<3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu alle 3 kuukauden sisällä tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen.

Lisätiedot

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot -tutkimukseen.

Lisämääre

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio