Tulosta

Tutkimus:
FOSFOLIPIDI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
17.11.2023

6490 • P -PLAb

Johdanto

6490 P -PLAb Fosfolipidi, vasta-aineet; sisältää tutkimukset:  
    P-LuakRVV     Lupusantikoagulantti, dRVVT-seulonta  
    P-LuakPTT   Lupusantikoagulantti, aPTT-seulonta  
    P-KardAbG   Kardiolipiini, IgG vasta-aineet  
    P-KardAbM   Kardiolipiini, IgM vasta-aineet  
    P-B2GPAbG    Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet  
    P-B2GPAbM    Beeta-2-glykoproteiini, IgM vasta-aineet  
       
    Jatkotutkimukset (laskutetaan erikseen)  
   P-LARVVCt    Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Tehdään, jos LuakRVV-seulontatesti on positiivinen.
   P-LAaPTCt    Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus Tehdään, jos LuakPTT-seulontatesti on positiivinen.

Hankinnaiset fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Niitä esiintyy mm. autoimmuunitautien (erityisesti SLE), infektioiden tai tiettyjen lääkitysten yhteydessä, mutta myös ilman altistavaa tekijää. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivasta-aineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä raskauskomplikaatioihin (mm. toistuvat keskenmenot, sikiökuolema). Tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Tutkimus sisältää myös FEIA-menetelmällä tehtävät kardiolipiini- ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-ainemääritykset (IgG/IgM). Lupusantikoagulantin varmistustesti parantaa diagnostista osuvuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus. 

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Hemostaasitutkimukset -lähete. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja tieto tutkittavan mahdollisesta antikoagulaatiohoidosta (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Fimlabin näytteenottopisteissä näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk:n sisällä ennen näytteenottoa, ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon. Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputkilisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml tai 5/2 ml
Hyytymistekijäputki
Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml)

Näyte

Hukkaputkeen vähintää 2 ml verta ja sen jälkeen varsinaiseksi näytteeksi 2 x 9 ml verta (lapsista 2 x 2,7 ml) sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan. Katso tarvittaessa fimlab.fi/yleisohjeet -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava 5 polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Jaa lasten plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Menetelmä

Lupusantikoagulantti: Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time); hyytymisaikamääritys
Kardiolipiini- ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet: Fluoroentsyymi-immunomääritys (FEIA)

Tulos valmiina

2 viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

P -LuakRVV ja P -LuakPTT: ALLE 1,16

P -KardAbG ja P -KardAbM: ALLE 10 GPL/MPL

P -B2GPAbG ja P -B2GPAbM:  ALLE 7 U/ml

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Hankinnaisia fosfolipidivasta-aineita esiintyy mm. autoimmuunitautien, infektioiden tai tiettyjen lääkitysten yhteydessä, mutta myös ilman altistavaa tekijää. Hankinnaiset fosfolipidivasta-aineet voivat olla ohimeneviä. Vasta pysyvä fosfolipidivasta-aine (=positiivinen tulos kahdessa näytteessä, joiden välillä on vähintään 12 viikkoa) on laskimo- ja valtimotromboosin voimakas riskitekijä. Siihen voi liittyä mm. trombosytopeniaa ja naisilla raskauskomplikaatioita (mm. toistuvat alkuraskauden keskenmenot, sikiökuolema).

Fosfolipidivasta-aineoireyhtymän diagnoosi edellyttää pysyvää laboratoriolöydöstä ja sairastettua tromboemboliaa tai raskauskomplikaatiota. (Lisätietoa: Lassila R, Kaaja R. Duodecim 2018;134(6):545-52, Arachchillage DRJ and Laffan M. BJH 2017;178:181-195, Ruiz-Irastorza G et al. Lupus 2011;20(2):206-18.)

Heikosti positiiviset kardiolipiinivasta-aineet (10-40 GPL/MPL) ja/tai beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (7-10 U/ml) eivät täytä fosfolipidivasta-aineoireyhtymän (APS) diagnostisia laboratoriokriteerejä (ns. Sydney-kriteerit, ISTH 2006). 

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja FXa-estäjät voivat aiheuttaa virheellisiä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä. Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR on alle 3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu pian tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen. Jos kliinisesti on epäilyä fosfolipivasta-aineista,  kontrollinäytettä voi harkita 3 kk tukoksen/raskauskomplikaation jälkeen.

Lisätiedot

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot -tutkimukseen.