Tulosta

Tutkimus:
FOSFOLIPIDIVASTA-AINETUTKIMUS, LAAJA (EI käytössä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköissä)

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
23.3.2020

Johdanto

Tutkimuksen numero ja lyhenne Pitkä nimi Huomioitavaa
3607 P -PLAb Fosfolipidivasta-ainetutkimus, laaja  
Osatutkimus P -KardAbG Kardiolipiini, IgG vasta-aineet  
Osatutkimus P -KardAbM Kardiolipiini, IgM vasta-aineet  
Osatutkimus P -B2GPAbG  Beeta-2-glykoproteiini I IgG vasta-aineet  
Osatutkimus P -LupusAk Lupusantikoagulantti  P -LupusAk KL3578, voi tilata myös erikseen  
  • P -LuAkRVV
Lupusantikoagulantti, dRVTT  
  • P -LuAkPTT
Lupusantikoagulantti, PTT  

Jatkotutkimus P -LARVVCt

Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Tehdään, jos seulontatesti (dRVVT) on positiivinen. Laskutetaan erikseen.

Jatkotutkimus P -LAaPTCt

Lupusantikoagulantti, APTT, varmistus Tehdään, jos seulontatesti (PTT) on positiivinen. Laskutetaan erikseen.

 

Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Fosfolipidivasta-aineita voidaan tutkia myös ELISA-menetelmällä (kardiolipiini- ja, beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet). Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, on suositeltavaa tutkia lupusantikoagulantti, kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet.
Lupusantikoagulantin varmistustesti parantaa diagnostista osuvuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Fosfolipidivasta-aineita todetaan useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti LED) yhteydessä, mutta myös muihin sairauksiin liittyneenä sekä idiopaattisena. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivastaaineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18.

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen lähete tai Hemostaasitutkimukset -lähete

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4025 P -Trombot -tutkimukseen muualla kuin Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköissä.

Potilaan esivalmistelu

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa lupusantikoagulanttimääritysten tuloksiin (ks. tarkemmin kohdasta Tulkinta).

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä.

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Tutkimus valmistuu kahdessa viikossa.

Viiteväli

Annetaan tuloksen yhteydessä.

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja F Xa -estäjät voivat aiheuttaa virheellisiä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä. Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR<3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu pian (<3 kk kuluttua) tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen.

Lisämääre

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio