Tulosta

Tutkimus:
FOSFOLIPIDI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
5.5.2021

6490 • P -PLAb

Johdanto

6490 P -PLAb Fosfolipidi, vasta-aineet; sisältää tutkimukset:  
    P -LupusAk           Lupusantikoagulantti (dRVTT, aPTT)  
    P -KardAbG    Kardiolipiini, IgG vasta-aineet  
    P -KardAbM    Kardiolipiini, IgM vasta-aineet  
    P -B2GPAbG     Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet  
    P -B2GPAbM    Beeta-2-glykoproteiini, IgM vasta-aineet  
       
    Jatkotutkimukset (laskutetaan erikseen)  
       Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Tehdään, jos seulontatesti (dRVVT) on positiivinen.
       Lupusantikoagulantti, aPTT, varmistus Tehdään, jos seulontatesti (aPTT) on positiivinen.

 

Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Fosfolipidivasta-aineita voidaan tutkia myös ELISA-menetelmällä (kardiolipiini- ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet). Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, on suositeltavaa tutkia lupusantikoagulantti, kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet. Lupusantikoagulantin varmistustesti parantaa diagnostista osuvuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Fosfolipidivasta-aineita todetaan useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti LED) yhteydessä, mutta myös muihin sairauksiin liittyneenä sekä idiopaattisena. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivasta-aineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18.

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen lähete tai Hemostaasitutkimukset -lähete

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Fimlabin alueella näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Potilaan esivalmistelu

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa lupusantikoagulanttimääritysten tuloksiin (ks. tarkemmin kohdasta Virhelähteet). Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä. Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon.

Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml

Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Fimlabin alueella:

Hukkaputki:

   Aikuiset 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml
   Lapset 5/2 ml

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

   Aikuiset 2 x 10/9 ml
   Lapset 2 x 5/2,7 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Jos sitraattinäytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) kylmävaraajaa. Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Käsittely ja pakastus onnistuu Fimlabin Tampereen ja Keski-Suomen keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

TAI

Säilytä ja lähetä sitraattinäytteet huoneenlämmössä (Huom! Näytteiden lämpötila ei saa laskea kuljetuksenkaan aikana alle 8 °C). Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Pirkanmaa

Pakkaa sitraattinäytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua punnittua (40 g) kylmävaraajaa. Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta (käsittely ja pakastus Fimlabin Tampereen tai Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

Menetelmä

Lupusantikoagulantti: Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys

Kardiolipiinivasta-aineet: Fluoroentsyymi-immunomääritys (FEIA)

Beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet: Fluoroentsyymi-immunomääritys (FEIA)

Tulos valmiina

Tutkimus valmistuu kahdessa viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

Annetaan tulosten yhteydessä.

P -LUAKPTT: <=1,15

P -LUAKRVV: <=1,15

P -KardAbG: <10 GPL

P -KardAbM: <10 MPL

P -B2GPAbG: <7 U/ml

P -B2GPAbM: <7 U/ml

 

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Heikosti positiiviset kardiolipiinivasta-aineet (10-40 GPL/MPL) ja/tai beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (7-10 U/ml) eivät täytä fosfolipidivasta-aineoireyhtymän (APS) diagnostisia laboratoriokriteerejä (ns. Sydney-kriteerit, ISTH 2006).

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja F Xa -estäjät voivat aiheuttaa virheellisiä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä. Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR<3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu alle 3 kuukauden sisällä tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen.

Lisätiedot

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot -tutkimukseen.

Lisämääre

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio