Tulosta

Tutkimus:
BIOPANKIN Ts-PAD-Bio

Luokitus:
Patologia, Tampereen Biopankki

Käyttöönottopäivä:
21.11.2019

97016 • Ts-PAD-Bio

Johdanto

Biopankkisuostumuksen antaneen potilaan syöpäkasvainta edustavasta diagnostisesta tuorekudosnäytteestä tallennetaan osa Tampereen Biopankkiin (FCBT) varastonäytteeksi myöhempää lääketieteellistä tutkimusta varten.

Patologi arvioi tutkittavaksi lähetetyn kudosnäytteen ja päättää, voidaanko siitä ottaa erillinen näyte biopankkiin tallennettavaksi diagnostiikan vaarantumatta.

Potilaalta pyritään ottamaan leikkausta ennen myös ctDNA näyte (97017).

Tiedustelut

Tiedustelut Tampereen Biopankki p. 03 311 66026, 050 312 0439

Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, p. 03 311 76549

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähete tulostetaan leikkausta edeltävällä poliklinikkakäynnillä biopankkinäytesuostumusta vastaanotettaessa. Lähetelomakkeita löytyy osoitteesta https://fimlab.fi/wp-content/uploads/biopankkinaytteen-lahete.pdf

Poliklinikka toimittaa potilaan henkilötiedoilla täydennetyn lähetteen leikkaussaliin.
Tutkimus tilataan leikkaussalissa diagnostisen tutkimuspyynnön (erikois-PAD4/jääleikepyyntö) yhteydessä, mikäli potilas on antanut suostumuksensa näytteiden tallentamisesta biopankkiin (Biopankki+ merkintä Oberonin Henkilötiedot-sivulla Huomautus-kentässä). Leikkaussali merkitsee paperilähetteeseen diagnoosin, näytteenottokohdan ja verenkierron katkaisuajan.

Näyteastia

Kannellinen astia, jossa kudosnäyte minigrip-pussiin pakattuna jäissä
tai kudosnäyte toimitetaan Taysin kampuksella minigrip-pussissa putkipostilla patologian laboratorioon.

Näyte

Tuorekudos

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kudosnäyte on pakattava lähetystä varten muovipussiin ja se on toimitettava viipymättä jäissä (iso leikkauspreparaatti) tai jääleikenäytteenä patologian laboratorioon lähetteen kanssa. Toinen pyyntötarra liimataan paperilähetteeseen ja toinen näytteen kuljetuspussiin. Kylmäiskemia-ajan minimoimiseksi näytteen voi lähettää patologian laboratorioon pelkällä Ts-PAD-Bio pyynnöllä. Tarvittaessa potilaasta poistettu kasvain avataan ja huuhdellaan hyvin leikkaussalissa (esim. kolorektaalisyöpä).

Tuorekudosnäyte toimitetaan K-hissiin ja siitä ilmoitetaan heti lähetille (p. 76158 ensisijaisesti tai 76570) tai näyte toimitetaan välittömästi putkipostilla suoraan patologian laboratorioon.  

Näytteen on oltava patologian laboratoriossa klo. 15 mennessä.  

Mikäli patologi arvioi biopankkinäytteenoton mahdolliseksi, näytepala(t) jäädytetään tai fiksoidaan ja prosessoidaan pitkäaikaissäilytystä ja mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
97016 | Ts-PAD-Bio Ei