Tulosta

Tutkimus:
BIOPANKIN TUOREKUDOSNÄYTE (Ts-PAD-Bio)

Luokitus:
Patologia, Tampereen Biopankki

Päivitetty:
12.3.2024

97016 • Ts-PAD-Bio

Johdanto

Biopankkisuostumuksen antaneen potilaan syöpäkasvainta edustavasta diagnostisesta tuorekudosnäytteestä tallennetaan osa Tampereen Biopankkiin (FCBT) varastonäytteeksi myöhempää lääketieteellistä tutkimusta varten.

Patologi arvioi tutkittavaksi lähetetyn kudosnäytteen ja päättää, voidaanko siitä ottaa erillinen näyte biopankkiin tallennettavaksi diagnostiikan vaarantumatta. Potilaalta pyritään ottamaan leikkausta ennen myös ctDNA näyte (97017).

Tiedustelut

Pirha: Tampereen Biopankki p. 03 311 66026, 050 312 0439
Fimlab: Histologian laboratorio p. 03 311 76549

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähete tulostetaan leikkausta edeltävällä poliklinikkakäynnillä biopankkinäytesuostumusta vastaanotettaessa. Lähetelomakkeita löytyy osoitteesta Fimlabin internet-sivuilta.

Poliklinikka toimittaa potilaan henkilötiedoilla täydennetyn lähetteen leikkaussaliin. Tutkimus tilataan leikkaussalissa diagnostisen tutkimuspyynnön (PAD-pyyntlö tai jääleikepyyntö) yhteydessä, mikäli potilas on antanut suostumuksensa näytteiden tallentamisesta biopankkiin. Pyyntö tehdään sähköisesti tavallisen PAD-lähetteen tapaan, mutta lähetteeseen merkitään diagnoosi, näytteenottokohta ja verenkierron katkaisuaika.

Näyteastia

Kannellinen astia, jossa kudosnäyte minigrip-pussiin pakattuna jäissä tai kudosnäyte toimitetaan Taysin kampuksella minigrip-pussissa putkipostilla patologian laboratorioon.

Näyte

Tuorekudos.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kudosnäyte on pakattava lähetystä varten muovipussiin ja se on toimitettava viipymättä jäissä (iso leikkauspreparaatti) tai jääleikenäytteenä patologian laboratorioon lähetteen kanssa. Toinen pyyntötarra liimataan paperilähetteeseen ja toinen näytteen kuljetuspussiin. Kylmäiskemia-ajan minimoimiseksi näytteen voi lähettää patologian laboratorioon pelkällä Ts-PAD-Bio pyynnöllä. Tarvittaessa potilaasta poistettu kasvain avataan ja huuhdellaan hyvin leikkaussalissa (esim. kolorektaalisyöpä).

Tuorekudosnäyte toimitetaan K-hissiin ja siitä ilmoitetaan heti lähetille (p. 76158 ensisijaisesti tai 76570) tai näyte toimitetaan välittömästi putkipostilla suoraan patologian laboratorioon.  Näytteen on oltava patologian laboratoriossa klo. 15 mennessä.  Mikäli patologi arvioi biopankkinäytteenoton mahdolliseksi, näytepalat jäädytetään tai fiksoidaan ja prosessoidaan pitkäaikaissäilytystä ja mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa. 

Tulkinta

Laboratoriossa syntyy näytteenotosta automaattikuittaus, lisäksi annetaan patologin arvio edustavuudesta (maligni/benigni).