Tulosta

Tutkimus:
PERINNÖLLISEN SFEROSYTOOSIN OSOITUS

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
4.1.2023

6233 • B -Sferos

Tiedustelut

Virtaussytometrian laboratorio, p. 03-311 76535

Näytteenotosta ja lähettämisestä on sovittava etukäteen hematologian laboratorion kanssa. Kiireellisissä tapauksissa on otettava yhteys myös laboratoriohematologiin.

Indikaatiot

Hemolyyttisen tilan selvittely, lähinnä perinnöllisen sferosytoosin diagnosointi. Punasolumorfologian tarkastelu (B-Morfo, 2643) suositellaan pyydettäväksi samassa yhteydessä, mikäli ei ole tutkittu jo erikseen.

Huomaa että potilasnäytteen lisäksi tulee lähettä kaksi kontrollinäytettä (katso kohta ”näyte”).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lääkärin lähete joko suoraan Tamlab-järjestelmään tai paperilähetteenä. Taustatiedot lyhyesti, mm. onko suvussa sferosytoosia.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3ml tai EDTA microtainer-putki

Näyte

3 ml EDTA-verta

Potilasnäytteen lisäksi tarvitaan kaksi kontrollinäytettä (2 x 3 ml EDTA) lähettävästä laboratoriosta. Kontrollinäytteeksi valitaan kaksi erillistä verinäytettä, jotka on otettu samana päivänä potilasnäytteen kanssa. Niissä tulee olla normaali verenkuva. Kontrolliputkiin merkataan näytteenottoajankohta ilman henkilötietoja.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa 48 h. Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Fluoresoiva eosiini-5-maleidimi- väri sitoutuu punasolukalvon bandIII-proteiiniin. Tutkittavien punasolujen fluoresenssi-intensiteettiä mitataan virtaussytometrialla. Perinnöllisessä sferosytoosissa, ja joissakin muissa punasolukalvopoikkeavuuksissa, fluoresenssi on normaalia matalampi. Potilasnäytettä verrataan kontrollinäytteisiin.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Suhdeluku alle 0.85 on poikkeava. Mikäli potilaalla on todettu coombs-negatiivinen hemolyysi ja sferosyyttejä, kokonaisuus viittaa vahvasti perinnölliseen sferosytoosiin.

Lisätiedot

Virtaussytometrian laboratorio, p. 03-311 76535

Ayl Samuli Rounioja, p. 03-311 77953