Tulosta

Tutkimus:
ERITETUTKIMUKSET, KEMIA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
21.3.2023

1079 • Se-Amyl

6153 • -Bil

Näytteen laatu ilmoitetaan pyyntövaiheessa

5313 • Se-Neste

Nesteen alkuperäselvitys sis. Se-K, Se-Krea, Se-Prot ja Se-Urea (tutkimus käytössä vain Tampereella)

3199 • Se-K

6426 • Se-Krea

2517 • Se-Prot

6390 • Se-Trigly

6441 • Se-Urea

1079 • Se-Amyl

6426 • Se-Krea

2517 • Se-Prot

6390 • Se-Trigly

Johdanto

Se- ja -Bil -tutkimusten yleisin näytemuoto on dreenierite. Nimikkeitä voidaan käyttää myös muille nesteille, joille ei ole valikoimassa omaa spesifistä pyyntöä.

Indikaatiot

Eritteen syntymekanismin selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimusta 6153 -Bil tilattessa ilmoitetaan näytteen laatu.

Näyteastia

Geelitön Li-hepariiniputki tai tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

Kokonaisuudessaan 1 ml eritettä riittää kaikkiin Se-määrityksiin, yksittäin vähintään 0.5 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa ainakin 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Se-Alb ja -Bil: kolorimetrinen

Se-Amyl, Se-Krea ja Se-Trigly: entsymaattinen

Se-Prot: kolorimetrinen (biureettimenetelmä) tai immunoturbidimetrinen pitoisuudesta riippuen

Se-Urea: kineettinen

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin, Se-Neste lausutaan arkipäivisin.

Viiteväli

Tutkimuksille ei ole viitteellisiä raja-arvoja, tulos suhteutetaan plasma- tai seerumipitoisuuteen.

Tulkinta

Se-Amyl tutkitaan tavallisimmin mahakirurgian jälkitilaa arvioitaessa ja määritystä -Bil voidaan käyttää esim. sappileikkauksien postoperatiivisessa seurannassa.

Se-K, Se-Krea, Se-Prot ja Se-Urea määritetään tutkimuksessa 5313 Se-Neste sisältäen lausunnon. Se-Nesteen osatutkimukset ovat myös pyydettävissä yksittäin, jolloin raportoidaan vain todetut pitoisuudet ilman lausuntoa.

Imunestetiehytvaurioiden ja -tukosten seurauksena tapahtunut maitiaisnesteen vuoto voidaan tunnistaa dreenieritteestä tehdyllä triglyseridimäärityksellä, jolloin dreenieritteen plasmaa suurempi pitoisuus viittaa chylus-kontaminaatioon. Kylothoraxepäilyssä käytettävälle pleuranesteen triglyseriditutkimukselle on oma pyyntönumero 2771 Pf-Trigly.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
1079 | Se-Amyl Ei
6153 | -Bil Ei
5313 | Se-Neste Ei
3199 | Se-K Ei
6426 | Se-Krea Ei
2517 | Se-Prot Ei
6390 | Se-Trigly Ei
6441 | Se-Urea Ei
1079 | Se-Amyl Ei
6426 | Se-Krea Ei
2517 | Se-Prot Ei
6390 | Se-Trigly Ei