Tulosta

Tutkimus:
ERITETUTKIMUKSET, KEMIA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
18.4.2024

1079 • Se-Amyl

6153 • -Bil

Näytteen laatu ilmoitetaan pyyntövaiheessa

5313 • Se-Neste

Nesteen alkuperäselvitys sis. Se-K, Se-Krea, Se-Prot ja Se-Urea (tutkimus käytössä vain Tampereella)

3199 • Se-K

6426 • Se-Krea

2517 • Se-Prot

6390 • Se-Trigly

6441 • Se-Urea

Johdanto

Se- ja -Bil -tutkimusten yleisin näytemuoto on dreenierite. Nimikkeitä voidaan käyttää myös muille nesteille, joille ei ole valikoimassa omaa spesifistä pyyntöä.

Se-Amyl tutkitaan tavallisimmin mahakirurgian jälkitilaa arvioitaessa ja määritystä -Bil voidaan käyttää esim. sappileikkauksien postoperatiivisessa seurannassa.

Se-K, Se-Krea, Se-Prot ja Se-Urea määritetään tutkimuksessa 5313 Se-Neste sisältäen lausunnon. Se-Nesteen osatutkimukset ovat myös pyydettävissä yksittäin, jolloin raportoidaan vain todetut pitoisuudet ilman lausuntoa.

Imunestetiehytvaurioiden ja -tukosten seurauksena tapahtunut maitiaisnesteen vuoto voidaan tunnistaa dreenieritteestä tehdyllä triglyseridimäärityksellä. Kylothoraxepäilyssä käytettävälle pleuranesteen triglyseriditutkimukselle on oma pyyntönumero 2771 Pf-Trigly.

Indikaatiot

Eritteen syntymekanismin selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimusta 6153 -Bil tilattessa ilmoitetaan näytteen laatu.

Näyteastia

Geelitön Li-hepariiniputki tai tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

Kokonaisuudessaan 1 ml eritettä riittää kaikkiin Se-määrityksiin, yksittäin vähintään 0,5 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa ainakin 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Se-Alb ja -Bil: kolorimetrinen

Se-Amyl, Se-Krea ja Se-Trigly: entsymaattinen

Se-Prot: kolorimetrinen (biureettimenetelmä) tai immunoturbidimetrinen pitoisuudesta riippuen

Se-Urea: kineettinen

Tekotiheys

Tehdään päivittäin, Se-Neste lausutaan arkipäivisin.

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa, Se-Neste seuraavana arkipäivänä.

Viiteväli

Tutkimuksille ei ole viitteellisiä raja-arvoja, tulos suhteutetaan plasma- tai seerumipitoisuuteen.

Tulkinta

Se-Amyl, -Bil, Se-Krea, Se-Trigly, Se-K, Se-Prot, Se-Urea: Menetelmää ei ole validoitu plasmasta ja seerumista poikkeaville näytemuodoille, mikä on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa.

Se-Amyl: Dreenieritteen suurentunut amylaasipitoisuus voi viitata haimafisteliin. Haimanesteen amylaasiaktiivisuus on miljoonia yksiköitä litrassa ja haimaperäisessä vuodossa eritteen amylaasipitoisuus nousee selvästi. Samanaikainen amylaasimääritys plasmasta tai seerumista on suotava.

-Bil: Dreenieritteen suurentunut bilirubiinipitoisuus voi viitata sappivuotoon.

Se-Krea: Dreenieritteen suurentunut kreatiniinipitoisuus voi viitata virtsanjohdinvaurioon.

Se-Trigly: Dreenieritteen plasmaa suurempi triglyseridipitoisuus viittaa maitiaisnesteen vuotoon eli chylus-kontaminaatioon.

Se-Neste: Arvio nesteen alkuperästä annetaan kirjallisella lausunnolla nesteen kalium-, kreatiniini-, proteiini- ja ureapitoisuuksien perusteella.