Tulosta

Tutkimus:
VERIKAASUTUTKIMUSPAKETIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
30.1.2024

3647 • aB-VeKaas

3649 • vB-VeKaas

3648 • cB-VeKaas

5407 • aB-VekaIon

4840 • cB-VekaPak

4839 • vB-VekaIon

4838 • cB-SikiöHE

4179 • uA-VeKaas

4178 • uV-VeKaas

9958 • mB-pH_HCO3

Johdanto

Ohje koskee Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan laboratorioiden tekemiä verikaasututkimuspaketteja.

Suppeat paketit:

3647 aB-VeKaas 3649 vB-VeKaas 3648 cB-VeKaas
aB-pH vB-pH cB-pH
aB-pCO2 vB-pCO2 cB-pCO2
aB-pO2 vB-pO2 cB-pO2
aB-aHCO3 vB-aHCO3 cB-aHCO3
aB-BE vB-BE cB-BE
aB-Temp vB-Temp cB-HbO2Sat
aB-HbO2Sat vB-HbO2Sat cB-O2-Sis
aB-O2-Sis vB-O2-Sis cB-Hb
aB-Hb vB-Hb  

Laajat paketit:

5407 aB-VekaIon 4839 vB-VekaIon 4840 cB-VekaPak 23075 cB-VekaOs
aB-pH vB-pH cB-pH cB-pH
aB-pCO2 vB-pCO2 cB-pCO2 cB-pCO2
aB-pO2 vB-pO2 cB-pO2 cB-pO2
aB-aHCO3 vB-aHCO3 cB-aHCO3 cB-aHCO3
aB-BE vB-BE cB-BE cB-BE
aB-Temp vB-Temp cB-Hb cB-Hb
aB-HbO2Sat vB-HbO2Sat cB-HbO2Sat cB-HbO2Sat
aB-O2-Sis vB-O2-Sis cB-O2-Sis cB-O2-Sis
aB-Hb vB-Hb P -Ca-Ion P -Ca-Ion
P -K-Veka P -K-Veka P -Ca(7.4) P -Ca(7.4)
P -Na-Veka P -Na-Veka cB-Gluk cB-Gluk
P -Ca-Ion P -Ca-Ion cB-Laktaat cB-Laktaat
P -Ca(7.4) P -Ca(7.4)    
aB-Gluk vB-Gluk   Huom. tehdään
aB-Laktaat vB-Laktaat   Päijät-Hämeessä
P -Cl P -Cl   (osaston laite)
B -Hb-CO B -Hb-CO    
B -Hb-Met B -Hb-Met    
       
23280 vB-VeIonOs 23355 vB-VekaLab    
vB-pH vB-pH    
vB-pCO2 vB-pCO2    
vB-pO2 vB-pO2    
vB-aHCO3 vB-aHCO3    
vB-BE vB-BE    
vB-Temp vB-Temp    
vB-HbO2Sat vB-HbO2Sat    
vB-O2-Sis vB-O2-Sis    
vB-Hb vB-Hb    
P -K-Veka P -K-Veka    
P -Na-Veka P -Na-Veka    
P -Ca-Ion P -Ca-Ion    
P -Ca(7.4) P -Ca(7.4)    
P -Angap vB-Gluk    
vB-Gluk vB-Laktaat    
vB-Laktaat P -Cl    
P -Cl B -Hb-CO    
B -Hb-CO B -Hb-Met    
B -Hb-Met      
       
Huom. tehdään Huom. tehdään    
Keski-Suomessa Keski-Suomessa    
(osaston laite) (laboratorion laite)    

Sikiön päästä synnytyksen aikana, napavaltimosta ja napalaskimosta otettavat paketit:

4179 uA-VeKaas 4178 uV-VeKaas 4838 cB-SikiöHE
uA-pH uV-pH cB-pH
uA-pCO2 uV-pCO2 cB-BE
uA-pO2 uV-pO2 cB-Laktaat
uA-aHCO3 uV-aHCO3  
uA-BE uV-BE  
uA-HbO2Sat uV-HbO2Sat  
uA-O2-Sis uV-O2-Sis  
uA-Laktaat uV-Laktaat  

Indikaatiot

Metabolisten ja respiratoristen häiriötilojen tutkiminen. Happoemästaseen selvittely. Ioni- ja kalsiumtasapainon sekä glukoosimetabolian seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Happilisä- ja ventilaattoritiedot lisätään tarvittaessa pyyntövaiheessa.

Potilaan esivalmistelu

Potilaan tulee olla levossa 15 – 30 min ennen näytteenottoa.

Kapillaarinäytettä otettaessa verenkierto näytteenottokohdassa on syytä vilkastuttaa lämmittämällä näytteenottokohtaa ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Verikaasuruisku valtimo- ja laskimoverinäytteelle

Verikaasukapillaarit kapillaarinäytteille

Dialyysitutkimus 9958 mB-pH_HCO3 otetaan fistelistä Li-hepariiniputkeen

Näyte

Suoniverinäyte:
1 ml (vähintään 700 μl) valtimo- tai laskimoverta otetaan kalsiumtitrattua hepariinia sisältävään ruiskuun, joka suljetaan ilmatiiviisti mahdollisten ilmakuplien poiston jälkeen. Laskimoverikaasunäyte otetaan ruiskuun vakuumisti siipineulaa apuna käyttäen ja noudattaen hepariiniputkeen rinnasteista näytteenottojärjestystä (huom. hukkaputki ensin, jos ei oteta muita näytteitä). Ruiskuun kiinnitetään verikaasutarra, josta käy ilmi potilastietojen lisäksi potilaan ruumiinlämpö näytteenottohetkellä, mikäli se poikkeaa normaalista 37°C.

Kuularuiskun sekoitus: kääntele ruiskua rauhallisesti ylösalaisin vähintään kymmenen kertaa.

Kuulattoman ruiskun sekoitus: pyöritä ruiskua välittömästi ja voimakkaasti kämmenten välissä sekä vuoroin ylösalaisin käännellen noin 20 sekuntia, jotta ruiskun sisältämä hepariini tasoittuisi koko näytteeseen estäen verihyytymien muodostumisen.

Ihopistonäyte:
Sormenpäästä, korvalehdestä tai kantapäästä otetaan verta kahteen verikaasukapillaariin. Näytekapillaariin laitetaan sekoitusrauta ja molemmat päät suljetaan ilmatiiviisti tulpilla. Kapillaarin sisältämä hepariini sekoitetaan vereen liikuttelemalla rauhallisesti sekoitusrautaa magneetin avulla kapillaarin päästä päähän noin 10 kertaa. Näytekapillaariin ei saa jäädä ilmaa/ilmakuplia. Näytteisiin liitetään verikaasutarra (1 kpl)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Ruisku ja kapillaarit toimitetaan välittömästi laboratorioon. Verikaasunäyte voidaan lähettää putkipostilla, mikäli se on pakattu jääkaappilämpöiseen geelipussiin. Päijät-Hämeessä näytteen tulosta on soitettava keskussairaalan laboratorioon, virka-aikana p. 041 731 3775 ja päivystysaikana p. 044 719 5428.

Näyte on analysoitava mahdollisimman nopeasti, erityisesti vastasyntyneiden napaverinäyte. Mikäli näytettä ei voida analysoida 15 min kuluessa, täytyy se säilyttää kylmässä (EI SAA JÄÄTYÄ!). Heti näytteenoton jälkeen jäähdytettynä valtimo- ja laskimoverinäyte on analyysikelpoinen yhden tunnin ja kapillaarinäyte kahden tunnin ajan.

Menetelmä

Potentiometrinen: pH, pCO2, K, Na, Ca ja Cl

Amperometrinen: pO2 (ABL800-laitemallit), glukoosi ja laktaatti

Optinen: pO2 (ABL90-laitemallit)

Spektrofotometrinen: Hb, HbO2Sat, Hb-CO ja Hb-Met

Laskennalliset parametrit: BE, aHCO3 ja kokonaishappisisältö O2-Sis

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

  aB- vB- cB-
pH 7.35 – 7.45 7.32 – 7.42 7.35 – 7.45
pCO2 4.5 – 6.0 kPa 5.3 – 7.3 kPa 4.5 – 6.0 kPa
pO2 ikäkohtainen, ks. alla 4.0 – 6.7 kPa ks. teksti alla 
aHCO3 22 – 27 mmol/l 22 – 29 mmol/l 22 – 27 mmol/l
BE ± 3.0 mmol/l ± 3.0 mmol/l ± 3.0 mmol/l
HbO2Sat > 95 % 65 – 80 % > 95 %
O2-Sis 18 – 23 % 13 – 18 % ks. teksti alla
Hb ks. 2474 B -PVK ks. 2474 B -PVK ks. 2474 B -PVK
Gluk 4.0 – 6.0 mmol/l 4.0 – 6.0 mmol/l 4.0 – 6.0 mmol/l
Laktaat 0.5 – 1.6 mmol/l 0.5 – 2.2 mmol/l 0.5 – 1.6 mmol/l
       
P -K-Veka 3.3 – 4.8 mmol/l    
P -Na-Veka 137 – 144 mmol/l    
P -Ca-Ion 1.15 – 1.30 mmol/l aikuiset, lapset ks. alla   
P -Ca(7.4) 1.15 – 1.30 mmol/l aikuiset, lapset ks. alla   
P -Cl 96 – 111 mmol/l    
B -Hb-CO < 2.3 %    
B -Hb-Met < 2.0 %    

Valtimoveren happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä:

aB-pO2  
alle 18 v 12.0 – 14.0 kPa
18 – 30 v 11.0 – 14.0 kPa
31 – 50 v 10.3 – 13.0 kPa
51 – 60 v 9.7 – 12.7 kPa
61 – 70 v 9.3 – 12.3 kPa
71 – 80 v    8.8 – 11.9 kPa
yli 80 v 8.3 – 11.4 kPa

Kapillaarinäytteissä happiosapaine ja -sisältö ovat riippuvaisia näytteenottokohdan verenkierrosta alentuen nopeasti verenkierron huonontuessa, joten parametreille ei ilmoiteta viitevälejä. Jos verenkierto on alueella hyvä, kapillaariveren arvoja voidaan verrata valtimovereen. Ikä- ja sukupuolikohtaiset Hb-viitevälit ovat tarkistettavissa tutkimuksen 2474 B -PVK ohjekirjasivulta.

Viitevälit P -Ca-Ion perustuvat pH 7.4:ssä vallitsevaan tasapainoon ja samoja käytetään myös aktuaalisen pitoisuuden tulkinnassa:

0 – alle 4 vrk 1.05 – 1.50 mmol/l
4 vrk – alle 1 kk   1.10 – 1.40 mmol/l
1 kk – alle 1 v 1.16 – 1.39 mmol/l
1 – 4 v 1.17 – 1.35 mmol/l
yli 4 v, aikuiset   1.15 – 1.30 mmol/l

Sikiön päästä synnytyksen aikana, napavaltimosta ja napalaskimosta tehdyille määrityksille ei ilmoiteta viitevälejä.

Tulkinta

Potilaan lämpötila vaikuttaa tuloksiin. Mikäli lämpötilaa ei ole merkitty näytteeseen, ilmoitetaan lämpötilakorjaamattomat (37°C) tulokset pH:sta, pO2:sta ja pCO2:sta.

Lisämääre

Koontiohje alueiden käyttöön