Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ VIII, PÄIVYSTYSTUTKIMUS, TAMPERE
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.10.2021

16244 • P -F8paiv

Hyytymistekijä VIII, rekombinantti. Tehdään 24/7 Tampereen keskuslaboratoriossa.

16244 • P -F8Paiv

Johdanto

Hyytymistekijä VIII muodostaa plasmassa von Willebrand -tekijän kanssa kompleksin. Kyseisten tekijöiden tasot nousevat akuutin faasin reaktioissa. FVIII:n aktiivisuus on alentunut tai puuttuu A-hemofiliassa sekä vaikeassa (joskus keskivaikeassakin) von Willebrandin taudissa.

A-hemofiliapotilaiden hyytymistekijäkorvaushoidoissa käytetään joko plasmaperäisiä valmisteita tai rekombinanttivalmisteita. Rekombinantti FVIII -valmisteita saavien potilaiden hoitovastetta suositellaan seurattavaksi kromogeeniseen menetelmään perustuvalla FVIII-määrityksellä. Erityisesti joidenkin uusien pitkävaikutteisten FVIII-rekombinanttivalmisteiden korvaushoidon seurannassa kromogeenisella määrityksellä saadaan luotettavampia tuloksia. 

Kromogeenistä määritystä voidaan myös tarvittaessa käyttää FVIII-one stage -menetelmän rinnalla potilaan vuototaipumusta selvitettäessä. Jotkut mutaatiot voivat aiheuttaa lievän A-hemofilian, jossa FVIII-taso voi olla alentunut vain toisella menetelmällä mitattuna.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03-311 77800.

Indikaatiot

A-hemofilia. F VIII -korvaushoidon (lähinnä rekombinanttivalmisteet) seuranta.  (Vuototaipumuksen selvittely päivystyksellisesti; ei-päivystyksellisissä tapauksissa tulee käyttää pyyntöä 3355 P-Vuotot).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Akuuttiin selvittelyyn tarkoitettu tutkimus, joka pyydetään käyttäen tutkimusnumeroa ja -lyhennettä 16244 P -F8paiv. Kiireellisen näytteen ottamisesta ja lähettämisestä tulee ilmoittaa Tampereen keskuslaboratorioon puh. 03-311 76536.

Ei-päivystykselliseen selvittelyyn suositellaan käytettäväksi tutkimusta 3355 P -Vuotot (ks. ohjekirja).

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton hukkaputki tai hyytymistekijäputki ( Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M): 5/3,5 ml, 5/2,7 ml, 5/2 ml tai 5/1 ml

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta ylimääräiseen lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen.

Varsinainen näyte: sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli ne saapuvat jatkokäsittelyyn Fimlabin Tampereen keskuslaboratorioon 5 tunnin kuluessa näytteenotosta (muutoin katso Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje).

Menetelmä

Fotometrinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Viiteväli

50 – 200%; korvaushoitopotilailla tavoitetaso riippuu tilanteesta.

Tulkinta

Matalia FVIII-aktiivisuuksia nähdään mm. A-hemofiliassa, von Willebrandin taudissa ja autovasta-aineiden aiheuttamana (ns. hankinnainen hemofilia). FVIII on akuutin faasin proteiini ja sen aktiivisuus nousee mm. tulehdusten ja tukosten yhteydessä sekä raskauden aikana.

Plasmaperäisten valmisteiden lääkevaikutusta arvioitaessa tällä menetelmällä voidaan saada hyytymisaikaan perustuvasta menetelmästä poikkeava tulos. Joissakin lievissä A-hemofilioissa FVIII-taso voi olla alentunut vain toisella menetelmällä (hyytymisaikaan perustuva vs. kromogeeninen menetelmä) mitattuna.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani ja suorat FXa-estäjät) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen FVIII-aktiivisuusmäärityksessä.