Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ VIII, PÄIVYSTYSTUTKIMUS, TAMPERE

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Päivitetty:
7.9.2022

16244 • P -F8paiv

Hyytymistekijä VIII, rekombinantti. Tehdään 24/7 Tampereen keskuslaboratoriossa.

Johdanto

Hyytymistekijä VIII muodostaa plasmassa von Willebrand -tekijän kanssa kompleksin. Kyseisten tekijöiden tasot nousevat akuutin faasin reaktioissa. FVIII:n aktiivisuus on alentunut tai puuttuu A-hemofiliassa sekä vaikeassa (joskus keskivaikeassakin) von Willebrandin taudissa.

A-hemofiliapotilaiden hyytymistekijäkorvaushoidoissa käytetään joko plasmaperäisiä valmisteita tai rekombinanttivalmisteita. Rekombinantti FVIII -valmisteita saavien potilaiden hoitovastetta suositellaan seurattavaksi kromogeeniseen menetelmään perustuvalla FVIII-määrityksellä. Erityisesti joidenkin uusien pitkävaikutteisten FVIII-rekombinanttivalmisteiden korvaushoidon seurannassa kromogeenisella määrityksellä saadaan luotettavampia tuloksia. 

Kromogeenistä määritystä voidaan myös tarvittaessa käyttää FVIII-one stage -menetelmän rinnalla potilaan vuototaipumusta selvitettäessä. Jotkut mutaatiot voivat aiheuttaa lievän A-hemofilian, jossa FVIII-taso voi olla alentunut vain toisella menetelmällä mitattuna.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03-311 77800.

Indikaatiot

A-hemofilia. F VIII -korvaushoidon (lähinnä rekombinanttivalmisteet) seuranta.  (Vuototaipumuksen selvittely päivystyksellisesti; ei-päivystyksellisissä tapauksissa tulee käyttää pyyntöä 3355 P-Vuotot).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Akuuttiin selvittelyyn tarkoitettu tutkimus, joka pyydetään käyttäen tutkimusnumeroa ja -lyhennettä 16244 P-F8paiv. Kiireellisen näytteen ottamisesta ja lähettämisestä tulee ilmoittaa Tampereen keskuslaboratorioon puh. 03-311 76536.

Ei-päivystykselliseen selvittelyyn suositellaan käytettäväksi tutkimusta 3355 P-Vuotot tai 23086 P-HyyErik tai 1097 P-FVIII (ks. ohjekirja).

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M): 5/2,7 ml tai vastaava putkikoko

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta ylimääräiseen lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen.

Varsinainen näyte: sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli se saapuu jatkokäsittelyyn Fimlabin Tampereen keskuslaboratorioon mieluiten 5 h (enintään 8 h) kuluessa näytteenotosta. Näyte sentrifugoidaan Tampereen linjaston esikäsittelylaitteella tai manuaalisentrifugilla paikallisen ohjeistuksen mukaisesti. Jos näyte ei ehdi Tampereelle 8 h sisällä, on näyte sentrifugoitava (2500 g, 15 min) lähettävässä yksikössä, plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Viiteväli

50 – 200%; korvaushoitopotilailla tavoitetaso riippuu tilanteesta.

Tulkinta

Matalia FVIII-aktiivisuuksia nähdään mm. A-hemofiliassa, von Willebrandin taudissa ja autovasta-aineiden aiheuttamana (ns. hankinnainen hemofilia). FVIII on akuutin faasin proteiini ja sen aktiivisuus nousee mm. tulehdusten ja tukosten yhteydessä sekä raskauden aikana.

Plasmaperäisten valmisteiden lääkevaikutusta arvioitaessa tällä menetelmällä voidaan saada hyytymisaikaan perustuvasta menetelmästä poikkeava tulos. Joissakin lievissä A-hemofilioissa FVIII-taso voi olla alentunut vain toisella menetelmällä (hyytymisaikaan perustuva vs. kromogeeninen menetelmä) mitattuna.

Virhelähteet

Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani ja suorat FXa-estäjät) voivat aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen FVIII-aktiivisuusmäärityksessä.