Tulosta

Tutkimus:
FIBRINOGEENI, ANTIGEENI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
30.11.2023

1849 • P -FibrAg

Jatkotutkimus. Tehdään pääkaupunkiseudun hemostaasilaboratoriossa.

Johdanto

Fibrinogeeni on maksan tuottama proteiini, josta muodostuu trombiinin vaikutuksesta fibriiniä hyytymisjärjestelmän aktivoiduttua. Fibrinogeeniantigeenia tutkitaan epäiltäessä dysfibrinogenemiaa (jatkotutkimus, jonka tulosta verrataan funktionaalisella menetelmällä saatuun fibrinogeenitulokseen). Ensisijainen tutkimus fibrinogeenitason määritykseen on 1399 P-Fibr.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Epäily dysfibrinogenemiasta (jatkotutkimus).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö (käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja ilmoita haluttu tutkimus pyynnön kysymyksenasettelu-kentässä) tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Tutkimus tehdään yleensä jatkotutkimuksena hemostaasilaboratorion lääkärin pyynnöstä. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan, jos lähisuvussa on todettu dysfibrinogenemiaa. Aikaisemmin tutkitun sukulaisen tiedot auttavat löydösten merkityksen arvioinnissa.

Näyteastia

Hukkaputki (esim. lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M)

Näyte

Katso ohje 23086 P -HyyErik.

Lisätietoa: www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso ohje 23086 P -HyyErik.

Lisätietoa: www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje)

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen

Tulos valmiina

1-2 kuukauden kuluessa

Viiteväli

1,9 – 4,2 g/l (aikuiset)

Tulkinta

Fibrinogeeni on alentunut mm. vaikeassa maksan toimintahäiriössä ja yleistyneessä suonensisäisessä hyytymisessä sekä harvinaisessa fibrinogeenin perinnöllisessä vajauksessa.