Tulosta

Tutkimus:
FIBRINOGEENI, ANTIGEENI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
15.7.2020

1849 • P -Fibr-Ag

Jatkotutkimus. Tehdään pääkaupunkiseudun hemostaasilaboratoriossa.

Johdanto

Fibrinogeeni on maksan tuottama proteiini, josta muodostuu fibriiniä trombiinin vaikutuksesta hyytymisjärjestelmän aktivoiduttua. Fibrinogeeniantigeenia tutkitaan epäiltäessä dysfibrinogenemiaa (jatkotutkimus, jonka tulosta verrataan funktionaalisella menetelmällä saatuun fibrinogeenitulokseen). Ensisijainen tutkimus fibrinogeenitason määritykseen on 1399 P-Fibr.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Epäily dysfibrinogenemiasta (jatkotutkimus).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Tutkimus tehdään yleensä hemostaasilaboratorion lääkärin pyynnöstä. Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan, jos lähisuvussa on todettu dysfibrinogenemiaa. Aikaisemmin tutkitun sukulaisen tiedot auttavat löydösten merkityksen arvioinnissa.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 4025 P -Trombot ja pyydetty tutkimus merkitään tarkemmin lähetteen kysymyksenasettelukohtaan (katso tilaaminen ja käsittelyohjeet P-Trombot kohdalta).


Näyteastia

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M)

Hukkaputki (esim. lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: katso näytteenotto-ohjeet P -Trombot (4025) tutkimuksen kohdalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt: katso näytteenotto-ohjeet P -Trombot (4025) tutkimuksen kohdalta.

Menetelmä

Immunodiffuusio

Tulos valmiina

1-2 kuukauden kuluessa

Viiteväli

1,8-3,4 g/l

Tulkinta

Fibrinogeeni on alentunut mm. vaikeassa maksan toimintahäiriössä ja yleistyneessä suonensisäisessä hyytymisessä sekä harvinaisessa fibrinogeenin perinnöllisessä vajauksessa.