Tulosta

Tutkimus:
GLOMERULUSSUODOSNOPEUS, estimoitu, kreatiniini-kystatiiniC
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
12.5.2022

10300 • Pt-GFRe-3

sisältää GFRe-laskennat kolmella kaavalla, 4600 P -Krea ja 4507 P-KysC

10300 • Pt-GFRe-3

Johdanto

Glomerulussuodosnopeutta (glomerular filtration rate, GFR) pidetään munuaisfunktion tärkeimpänä osana. Sitä voidaan aikuisilla arvioida plasman kreatiniinin ja/tai kystatiini C:n pitoisuuksien sekä iän ja sukupuolen perusteella lasketuilla kaavoilla.

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Eroteltu näyte säilyy vuorokauden huoneenlämmössä ja viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Laskennallinen tutkimus, joka perustuu entsymaattisella menetelmällä määritettyyn plasman kreatiniinipitoisuuteen, immunoturbidometrisellä menetelmällä määritettyyn plasman kystatiini C -pitoisuuteen sekä potilaan sukupuoleen ja ikään. Lisäksi tutkimukselle vastataan Krea-tulokseen perustuva Pt-GFReEPI ja KysC-tulokseen perustuva Pt-GFReKys.

Laskentakaavat on muutettu SI-yksiköihin Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) -ryhmän julkaisusta (Inker LA et al: Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C. N Engl J Med 2012;367:20-9). Tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisen keskimääräistä kehon pinta-alaa kohti ja yksikkö on ml/min/1,73 m2.

Pt-GFRe-3 (P -Krea µmol/l, P -KysC mg/l)

naiset

P -Krea ≤ 62, P -KysC ≤ 0.8 GFRe = 130 x (Krea/61.9)-0,248 x (KysC/0.8)-0.375 x 0.995ikä

P -Krea ≤ 62, P -KysC > 0.8 GFRe = 130 x (Krea/61.9)-0,248 x (KysC/0.8)-0.711 x 0.995ikä

P -Krea > 62, P -KysC ≤ 0.8 GFRe = 130 x (Krea/61.9)-0,601 x (KysC/0.8)-0.375 x 0.995ikä

P -Krea > 62, P -KysC > 0.8 GFRe = 130 x (Krea/61.9)-0,601 x (KysC/0.8)-0.711 x 0.995ikä

miehet

P -Krea ≤ 80, P -KysC ≤ 0.8 GFRe = 135 x (Krea/79.6)-0,207 x (KysC/0.8)-0.375 x 0.995ikä

P -Krea ≤ 80, P -KysC > 0.8 GFRe = 135 x (Krea/79.6)-0,207 x (KysC/0.8)-0.711 x 0.995ikä

P -Krea > 80, P -KysC ≤ 0.8 GFRe = 135 x (Krea/79.6)-0,601 x (KysC/0.8)-0.375 x 0.995ikä

P -Krea > 80, P -KysC > 0.8 GFRe = 135 x (Krea/79.6)-0,601 x (KysC/0.8)-0.711 x 0.995ikä


Pt-GFReEPI
(P -Krea µmol/l)

naiset

P -Krea ≤ 62 GFRe = 144 x (Krea/61.9)-0,329 x 0.993ikä

P -Krea > 62 GFRe = 144 x (Krea/61.9)-1,209 x 0.993ikä

miehet

P -Krea ≤ 80 GFRe = 141 x (Krea/79.6)-0,411 x 0.993ikä

P -Krea > 80 GFRe = 141 x (Krea/79.6)-1,209 x 0.993ikä

Pt-GFReKys (P -KysC mg/l)

naiset

P -KysC ≤ 0.8 GFRe = 133 x (KysC/0.8)-0,499 x 0.996ikä x 0.932

P -KysC > 0.8 GFRe = 133 x (KysC/0.8)-1,328 x 0.996ikä x 0.932

miehet

P -KysC ≤ 0.8 GFRe = 133 x (KysC/0.8)-0,499 x 0.996ikä

P -KysC > 0.8 GFRe = 133 x (KysC/0.8)-1,328 x 0.996ikä

Laskentakaavat soveltuvat kaikille muille etnisille väestöryhmille, mutta afrikkalaistaustaisille amerikkalaisille on tähän mennessä ollut kaavoissa käytössä lisäkerroin. Uusimmissa vuonna 2021 julkaistuissa kaavoissa rotu on poistettu muuttujista ja näihin siirrytään tulevaisuudessa suositusten päivittyessä. Tulosero ei kuitenkaan ole yleensä merkittävä, kun kaavakohtaisesti verrataan eri vuosien mukaisia laskentoja.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin, P -Krea ja P -KysC ovat päivystystutkimuksia.

Viiteväli

Pt-GFReEPI, Pt-GFReKys ja Pt-GFRe-3:

18 – 39 v   ≥ 90 ml/min/1,73 m2
40 – 49 v ≥ 84 ml/min/1,73 m2
50 – 59 v ≥ 78 ml/min/1,73 m2
60 – 69 v ≥ 70 ml/min/1,73 m2
≥ 70 v ≥ 60 ml/min/1,73 m2

Tulkinta

GFRe-tulosta tulee tarkastella sekä suhteessa potilaan kliiniseen kuvaan ja todettuihin löydöksiin että alla olevaa KDIGO-luokitusta vasten. GFRe 60 – 89 ml/min/1,73 m2 saattaa viitata lievään munuaisten vajaatoimintaan. Ikätasoisesti viitealueella olevaa tulosta voidaan pitää normaalina, jos ei todeta merkkejä munuaissairaudesta.

Munuaisfunktion arviointi 18 vuotta täyttäneillä KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) -luokituksen mukaisesti:

terveiden viitealue ≥ 90 ml/min/1,73 m2
munuaisten vajaatoiminta   
lievä 60 – 89 ml/min/1,73 m2
lievä/kohtalainen 45 – 59 ml/min/1,73 m2 
kohtalainen/vaikea 30 – 44 ml/min/1,73 m2
vaikea 15 – 29 ml/min/1,73 m
loppuvaihe < 15 ml/min/1,73 m2