Tulosta

Tutkimus:
Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, kreatiniini-kystatiiniC-kaava (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

10300 • Pt-GFRe-3

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primääriputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä 

Laskennallinen tutkimus, joka perustuu entsymaattisella menetelmällä määritettyyn plasman kreatiniinipitoisuuteen (P -Krea), immunoturbidometrisellä menetelmällä määritettyyn plasman kystatiini C ‐pitoisuuteen sekä potilaan sukupuoleen ja ikään. Lisäksi tutkimukselle vastataan P ‐Krea ‐tulokseen perustuva Pt-GFReEPI ja kystatiini C ‐tulokseen perustuva Pt-GFReKys. GFRe:n yksikkö on aina ml/min/1,73 m2. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Laskennassa käytettävät yhtälöt perustuvat Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) ‐ryhmän julkaisuun (Inker LA et al: Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C. N Engl J Med 2012;367:20-9).

Pt-GFRe-3:
Miehet, Krea ≤ 80 umol/l, KysC ≤ 0.8 mg/l GFRe = 135 x (P-Krea/79.6)^-0.207 x (P-KysC/0.8)^-0.375x 0.995^Ikä
Miehet, Krea ≤ 80 umol/, KysC > 0.8 mg/l GFRe = 135 x (P-Krea/79.6)^-0.207 x (P-KysC/0.8)^-0.711x 0.995^Ikä
Miehet, Krea > 80 umol/l, KysC ≤ 0.8 mg/l GFRe = 135 x (P-Krea/79.6)^-0.601 x (P-KysC/0.8)^-0.375x 0.995^Ikä
Miehet, Krea > 80 umol/l, KysC > 0.8 mg/l GFRe = 135 x (P-Krea/79.6)^-0.601 x (P-KysC/0.8)^-0.711x 0.995^Ikä
Naiset, Krea ≤ 62 umol/l, KysC ≤ 0.8 mg/l GFRe = 130 x (P-Krea/61.9)^-0.248 x (P-KysC/0.8)^-0.375x 0.995^Ikä
Naiset, Krea ≤ 62 umol/l, KysC > 0.8 mg/l GFRe = 130 x (P-Krea/61.9)^-0.248 x (P-KysC/0.8)^-0.711x 0.995^Ikä
Naiset, Krea > 62 umol/l, KysC ≤ 0.8 mg/l GFRe = 130 x (P-Krea/61.9)^-0.601x (P-KysC/0.8)^-0.375x 0.995^Ikä
Naiset, Krea > 62 umol/l, KysC > 0.8 mg/l GFRe = 130 x (P-Krea/61.9)^-0.601 x (P-KysC/0.8)^-0.711x 0.995^Ikä

Pt-GFReEPI:
Miehet, Krea ≤ 80 umol/l GFRe = 141 x (P-Krea/79.6)^-0.411 x 0.993^Ikä
Miehet, Krea > 80 umol/l GFRe = 141 x (P-Krea/79.6)^-1,209 x 0.993^Ikä
Naiset, Krea ≤ 62 umol/l GFRe = 144 x (P-Krea/61.9)^-0.329 x 0.993^Ikä
Naiset, Krea > 60 umol/l GFRe = 144 x (P-Krea/61.9)^-1.209 x 0.993^Ikä

Pt-GFReKys:
Miehet, KysC ≤ 0.8 mg/l GFRe = 133 x (P-KysC/0.8)^-0.499 x 0.996^Ikä
Miehet, KysC > 0.8 mg/l GFRe = 133 x (P-KysC/0.8)^-1.328 x 0.996^Ikä
Naiset, KysC ≤ 0.8 mg/l GFRe = 133 x (P-KysC/0.8)^-0.499 x 0.996^Ikä x 0.932
Naiset, KysC > 0.8 mg/l GFRe = 133 x (P-KysC/0.8)^-1.328 x 0.996^Ikä x 0.932

Käytetyt laskentakaavat soveltuvat kaikille muille etnisille väestöryhmille, mutta afrikkalaistaustaisille amerikkalaisille on raportoitu hieman poikkeavat laskentakaavat.
Laskentakaavat, joissa etninen tausta voidaan huomioida, löytyvät www-sivuilta:
linkki: http://mdrd.com/

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
GFRe viitearvot (perustuen NKDEP:in tietoihin):

18-39 v ≥90 ml/min/1.73m2
40-49 v ≥84 ml/min/1.73m2
50-59 v ≥78 ml/min/1.73m2
60-69 v ≥70 ml/min/1.73m2
≥ 70 v ≥60 ml/min/1.73m2

Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan luokitus KDIGO:n mukaan (yksikkö ml/min/1.73m2):

Terveiden viitealue >= 90*
Lievä toiminnanvajaus 60 – 89*
Lievä – kohtalainen toiminnanvajaus 45 – 59
Kohtalainen – vaikea toiminnanvajaus 30 – 44
Vaikea munuaisten toiminnanvajaus 15 – 29
Loppuvaiheen munuaisten toiminnanvajaus < 15
*Koskee nuoria aikuisia

Tulosten yhteydessä ilmoitetaan myös P -Krea ja P ‐KysC -arvot. Ks. lisätietoja tutkimusten 4600 P -Krea ja 4507 P -KysC tutkimusohjeista.