Tulosta

Tutkimus:
Biopankkinäytteet, lapset (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Helsingin Biopankki

Päivitetty:
27.12.2021

21586 • B -BioDNA

21610 • S -BioL

Lasten biopankkinäytteet:
21586 BioL1 (0-11 vuotta)
21610 BioL2 (12-17 vuotta)

Periaate

Päijäthämäläisistä kerätään biopankkinäytteitä Helsingin biopankille.

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

Näytteitä ei voida ottaa aattopäivinä eikä arkipyhinä.

 

Biopankkinäyte otetaan muun näytteenoton yhteydessä välttääksemme näytteeseen kohdistuvan näytteenottomaksun. Lähete on voimassa 500 vrk.

Biopankkinäyte voidaan ottaa suostumuksen antaneelta henkilöltä. Lapsen biopankkisuostumuksen tekee hänen huoltajansa lapsen puolesta tai ohella. Mikäli lapsi on kykenevä ymmärtämään biopankkitutkimuksen merkityksen (viitteellinen ikäraja >7 vuotta), pyydetään häneltä myös oma allekirjoitus suostumuslomakkeeseen. Huoltajalla on suuri merkitys rinnakkaisen suostumuksen pyytämisestä lapselta.

Riippumatta siitä allekirjoittaako lapsi itse suostumuksensa vanhempansa kanssa, suostumuksen on aina oltava lapsen oletetun tahdon mukainen.

Lapsen ikä ja kehitystaso on otettava huomioon annettaessa informaatiota biopankkitutkimuksesta. Tällöin infomateriaalina käytetään Biominä-esitettä. Nuorille annetaan luettavaksi Helsingin Biopankin selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten.

Lapset alle 7 vuotta Lapset 7 – 10 vuotta Lapset ja nuoret 11 – 17 vuotta 

Lähtökohtaisesti alle kouluikäiseltä      

ei pyydetä suostumusta, vaan sen

antaa huoltaja(t).

Lapsen oma mielipide pyritään

selvittämään ja hänelle kerrotaan

Biopankista hänen kehitystasoonsa      

sopivalla tavalla (Biominä -esite).

Lapselta voi pyytää myös hänen

allekirjoituksensa suostumus-

lomakkeeseen, huoltajan

allekirjoituksen lisäksi.

Jos arvioidaan, että alaikäinen ymmärtää

Biopankin tarkoituksen, pyydetään häneltä

oma allekirjoitus suostumuslomakkeeseen.

Biopankkia esitellään lapselle tukimateriaalin

avulla (Biominä-esite). Noin 13 vuotta

täyttäneelle ja vanhemmille voidaan antaa

Helsingin Biopankin selvitys näytteenantajalle

suostumuksen antamista varten. 

Annettaessa suostumus vastaanottaja tarkistaa, että lomakkeessa on allekirjoitukset ja annetut tiedot oikein ja selvästi luettavissa (henkilötunnus oltava kokonaan). Vastaanottaja vahvistaa tiedot päiväyksellä ja allekirjoittamalla lomakkeen. Suostumuksen jäljennös annetaan asiakkaalle. Seuraavaksi suostumuksen vastaanottaja vie tiedot potilasrekisteriin ja tekee laboratoriolähetteen. Suostumuksen päällimmäinen kappale toimitetaan Phhykyn postitukseen, josta se postitetaan edelleen Helsingin Biopankkiin.

Kun Biopankki suostumus on kirjattu hoitoyksikön toimesta potilasrekisteriin asiakastieto-kohtaan, tutkimus tilataan LifeCare järjestelmään lapsen iän mukaisesti 21586 BioL1 (0 ‐ 11 vuotiaat) tai 21610 BioL2 (12 ‐ 17 vuotiaat).

Indikaatiot
Biopankkinäytteitä ja niihin liittyviä tietoja hyödynnetään biopankkitutkimuksissa. Tutkimusten tarkoituksena on terveyden edistäminen, tautimekanismien ymmärtäminen tai terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Näytteenantajalla on oikeus tiedustella itsestä tehtyjä tutkimuksia ja saatuja tuloksia Helsingin Biopankista.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Tarkempia tietoja Fimlab Laboratoriot Oy:n asiakaspalvelusta p. (03) 311 74445 arkisin klo 10.00 ‐ 15.00

Näyte
Näytteenotossa noudatetaan lapsilla seuraavaa käytäntöä.

Ikä EDTA kokoveri (DNA) Seerumi   Kommentteja
0 – 1 v

Pääsääntöisesti ei oteta

(kts. myös kommenttikenttä) 

Tilattava paketti:

BioL1

Ei oteta

Tapauskohtaisesti harkiten voidaan tähän ikäryhmään kuuluvasta

yli 1,5 kg painoisesta lapsesta ottaa 1 ml EDTA-verta DNA-

biopankkinäytettä varten, jos seuraavat kaikki kolme ehtoa

täyttyvät:

 1. Näyte voidaan ottaa diagnostiikkaa ja potilasta

  vaarantamatta siten, että kokonaisnäytemäärä

  (diagnostiset näytteet ja biopankkinäyte) ei

  ylitä preanalytiikan käsikirjan vuorokausi-

  maksimimäärää (1,5 – 10 kg lapsi:

  korkeintaan 1,5 ml/kg/vrk). 

 2. Hoitavan lääkärin arvion mukaan näytteenottoa

  ei perustellusti voida siirtää myöhemmäksi.

 3. Näytteenottoon on hoitavan lääkärin

  potilasjärjestelmään kirjattu hyväksyntä.

 4. Alle 1,5 kg painoisista lapsista ei biopankkinäytettä

  voi toistaiseksi ottaa.

1 – 4 v 

2 ml (minimimäärä 1 ml)

Tilattava paketti:

BioL1 

 Ei oteta

Preanalytiikan käsikirjan (24.1.2017) mukaiset maksimi-

verimäärät (diagnostiikkanäytteet ja biopankkinäytteet) ovat:

 • 1,5 – 10 kg lapsi: 1,5 ml/kg/vrk
 • Yli 10 kg lapsi: 1,6 ml/kg/vrk
 5 – 11 v

3 ml (minimimäärä 1 ml)

Tilattava paketti:

BioL1 

Ei oteta 

Preanalytiikan käsikirjan (24.1.2017) mukaiset maksimi-

verimäärät (diagnostiikkanäytteet ja biopankkinäytteet) ovat:

 • 1,5 – 10 kg lapsi: 1,5 ml/kg/vrk
 • Yli 10 kg lapsi: 1,6 ml/kg/vrk
 12 – 17 v

3 ml (minimimäärä 1 ml)

Tilattava paketti:

BioL2 

5 ml 

Preanalytiikan käsikirjan (24.1.2017) mukaiset maksimi-

verimäärät (diagnostiikkanäytteet ja biopankkinäytteet) ovat:

 • 1,5 – 10 kg lapsi: 1,5 ml/kg/vrk
 • Yli 10 kg lapsi: 1,6 ml/kg/vrk

BioL1 paketti sisältää näytteen B-BioDNA tutkimusnumero 21586
BioL2 paketti sisältää näytteet B-BioDNA (21586) ja S-Biol (21610)

B-BioDNA (BiopankkiDNA lapset, verestä)
näyteastia: EDTA -putki 5/3ml
Näyte: 0-4-vuotiaat 2 ml ja 5-17-vuotiaat 3 ml. Miniminäytemäärä on 1 ml EDTA-verta. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä. Tarvittaessa näytteen voi säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.
Huomautukset: Tutkimus kuuluu paketteihin BIOL1 ja BIOL2, eikä sitä voi tilata erillisenä.

S-Biol (biopankki, lapset yli 12v, seerumista)
Näyteastia: Seerumiputki 5ml
Näyte: Miniminäytemäärä on 1 ml. Näyte lähetetään kylmäkuljetuksena (+ 4C) ja säilytetään jääkaapissa ennen lähetystä. Näyte säilyy jääkaapissa 24 t.
Huomautukset: Tutkimus kuuluu pakettiin BIOL2, eikä sitä voi tilata erillisenä.

S-BioL2 (21686) (Biopankki, lapset 2, yli 12v, seerumista)
Näyteastia: seerumiputki 5ml
Näyte: Miniminäytemäärä on 1 ml. Näyte lähetetään kylmäkuljetuksena (+ 4C) ja säilytetään jääkaapissa ennen lähetystä. Näyte säilyy jääkaapissa 24 t.
Huomautukset: Huomaathan, että tutkimuspaketti BIOL2 sisältää sekä seerumi- että DNA-näytteen.