Tulosta

Tutkimus:
Hepariinivasta-aineiden osoitus, verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Verikeskus

Käyttöönottopäivä:
22.9.2021

4865 • S -HepAb-O

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta ja/tai verisuonitukoksesta (HIT).

Suorituspaikka
Fimlab Tampere FM4

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. 041 731 3775

Näyte
Geelitön seerumiputki: 4/3 ml tai 5/3 ml

HUOM! Näyte on otettava aamulla arkisin ennen klo 14 (lauantaisin ennen klo 10), jotta se ehtii saman päivän kuljetukseen. 

Menetelmä
Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus Diamed-ID PaGIA-menetelmällä. Menetelmässä tutkitaan vasta-aineiden tarttumista hepariini/PF4-päällystettyihin latex-partikkeleihin.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina saman päivän aikana

Viitearvot, tulkinta
Hepariinivasta-aineita voidaan osoittaa n. 1-5%:lla potilaista tavanomaisen hepariinihoidon yhteydessä ja jonkin verran harvemmin (n. 1/10) pienimolekyylistä hepariinia saavilla potilailla. Osalla immunisoituneista potilaista hepariinin anto johtaa trombosytopeniaan ja tromboositaipumukseen (hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT).

Hepariinivasta-ainemääritysmenetelmä/testi on immunologinen ja luonteeltaan kvalitatiivinen (tulos: negatiivinen tai positiivinen). Testi mittaa PF4/hepariini -kompleksia vastaan muodostuneita vasta-aineita: vasta-aineet mahdollisia muita antigeeneja kohtaan jäävät toteamatta. Käyttämämme testi on positiivinen n. 80%:ssa HIT-epäilyistä/ -tapauksista, joissa ELISA-tyyppinen immunologinen testi antaa positiivisen tuloksen (Meyer ym. 1999, Vitale ym. 2001 , Eichler ym. 2002), ja suuressa osassa (60-100% aineistosta riippuen) tapauksista, joissa funktionaalinen testi antaa positiivisen tuloksen (Meyer ym. 1999, Alberio ym. 2003). Testi on nopea ja sopii seulontatestiksi esim. päivystystilanteisiin. Epäselvissä tapauksissa, esim. testin tuloksen ollessa ristiriidassa potilaan taudinkuvan kanssa tai tuloksen ollessa ns. rajatulos, hoitopäätösten tulee perustua potilaan kliiniseen taudinkuvaan. Tällöin suositellaan harkinnan mukaan seurantanäytteen ottamista tai jatkotutkimuksena ns. HPIA-ELISA-hepariinivasta-ainetutkimusta (4399 B -HeparTP).