Tulosta

Tutkimus:
Hepariinivasta-aineiden osoitus, verestä

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Verikeskus

Päivitetty:
1.11.2023

4865 • S -HepAb-O

Johdanto

Hepariinivasta-aineita voidaan osoittaa n. 1-5%:lla potilaista tavanomaisen hepariinihoidon yhteydessä ja jonkin verran harvemmin (n. 1/10) pienimolekyylistä hepariinia saavilla potilailla. Osalla immunisoituneista potilaista hepariinin anto johtaa trombosytopeniaan ja tromboositaipumukseen (hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT). S -HepAb-O -testi on nopea ja sopii seulontatestiksi esim. päivystystilanteisiin. Jos testitulos on positiivinen tai epäselvä, tehdään näytteestä 1-2 arkipäivän kuluessa jatkotutkimuksena B-HeparTP ja tarvittaessa S-HepFu, jotka laskutetaan erikseen. (4399 B -HeparTP tutkimusta tehdään arkisin pääkaupunkiseudun trombosyyttilaboratoriossa ja tulos saadaan samana päivänä, jos näyte on perillä viimeistään klo 12.)

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta ja/tai verisuonitukoksesta (HIT).

Näyte

Geelitön seerumiputki: 4/3 ml tai 5/3 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Verinäytteen sentrifugointi 2 tunnin sisällä näytteenotosta, 15 min 2500 g. Jos näytteessä havaitaan fibriinisäikeitä, on näyte sentrifugoitava uudelleen. Erottele seerumi kahteen polypropeeniputkeen (yhteen putkeen 1 ml, loput seerumista toiseen putkeen). Näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä.

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus lateral flow -immunomääritysmenetelmällä (STic Expert HIT)

Tulos valmiina

Saman päivän aikana, kun näyte saapunut Tampereelle

Tulkinta

Testi on immunologinen ja kvalitatiivinen (tulos: negatiivinen tai positiivinen). Seulontamenetelmällä voidaan tunnistaa IgG-luokan vasta-aineita PF4/polyanioni-kompleksia kohtaan: vasta-aineet mahdollisia muita antigeeneja kohtaan jäävät toteamatta. Positiiviset ja epäselvät tulokset varmistetaan ns. HPIA-ELISA-hepariinivasta-ainetutkimuksella (B -HeparTP). Epäselvissä tapauksissa, esim. testin tuloksen ollessa ristiriidassa potilaan taudinkuvan kanssa tai tuloksen ollessa ns. rajatulos, hoitopäätösten tulee perustua potilaan kliiniseen taudinkuvaan.

Käyttämällämme testillä on 93-100 % sensitiivisyys, 82-89 % spesifisyys ja 95-99 % negatiivinen ennustearvo aineistosta riippuen (Leroux ym. 2014, Vianello ym. 2016, De Cooman & Devreese 2016). Omassa pienessä aineistossamme (n=38) testi antoi 100 prosentissa tapauksia negatiivisen tuloksen, mikäli myös lopullinen tulos (B -HeparTP / S -HepFu) oli negatiivinen.