Tulosta

Tutkimus:
Hepariinivasta-aineiden osoitus, verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Verikeskus

Käyttöönottopäivä:
2.11.2022

4865 • S -HepAb-O

Johdanto

Hepariinivasta-aineita voidaan osoittaa n. 1-5%:lla potilaista tavanomaisen hepariinihoidon yhteydessä ja jonkin verran harvemmin (n. 1/10) pienimolekyylistä hepariinia saavilla potilailla. Osalla immunisoituneista potilaista hepariinin anto johtaa trombosytopeniaan ja tromboositaipumukseen (hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT). Testi on nopea ja sopii seulontatestiksi esim. päivystystilanteisiin. Testitulos on alustava, joten samaan aikaan suositellaan tilattavaksi tutkimus 4399 B -HeparTP (tehdään arkipäivisin).

Tiedustelut

Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. 041 731 3775

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta ja/tai verisuonitukoksesta (HIT).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

HUOM! Näyte on otettava aamulla arkisin ennen klo 14 (lauantaisin ennen klo 10), jotta se ehtii saman päivän kuljetukseen Tampereelle.

Näyte

Geelitön seerumiputki: 4/3 ml tai 5/3 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte tulee sentrifugoida 2 tunnin sisällä näytteenotosta (15 min 2000-2500 g). Jos näytteessä havaitaan fibriinisäikeitä, näyte on sentrifugoitava uudelleen. Seerumia ei tarvitse erotella.

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus lateral flow -immunomääritysmenetelmällä (STic Expert HIT)

Tulos valmiina

Saman päivän aikana, kun näyte saapunut Tampereelle

Tulkinta

Testi on immunologinen ja kvalitatiivinen (tulos: negatiivinen tai positiivinen). Seulontamenetelmällä voidaan tunnistaa IgG-luokan vasta-aineita PF4/polyanioni-kompleksia kohtaan: vasta-aineet mahdollisia muita antigeeneja kohtaan jäävät toteamatta. Tuloksen varmistamiseksi suositellaan ns. HPIA-ELISA-hepariinivasta-ainetutkimusta (4399 B -HeparTP). Epäselvissä tapauksissa, esim. testin tuloksen ollessa ristiriidassa potilaan taudinkuvan kanssa tai tuloksen ollessa ns. rajatulos, hoitopäätösten tulee perustua potilaan kliiniseen taudinkuvaan.

Käyttämällämme testillä on 93-100 % sensitiivisyys, 82-89 % spesifisyys ja 95-99 % negatiivinen ennustearvo aineistosta riippuen (Leroux ym. 2014, Vianello ym. 2016, De Cooman & Devreese 2016). Omassa pienessä aineistossamme testi antoi 100 prosentissa tapauksia negatiivisen tuloksen, mikäli myös lopullinen tulos (B -HeparTP / S -HepFu) oli negatiivinen.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4865 | S -HepAb-O Ei