Tulosta

Tutkimus:
HEPSIDIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
8.6.2022

6151 • S -Hepsid

Johdanto

Hepsidiini on pääasiassa maksan tuottama, 25 aminohapon mittainen peptidi. Se on elimistön tärkein rautatasapainoa säätelevä hormoni ja myös akuutin faasin proteiini (aikaisempi nimi LEAP, engl. liver expressed antimicrobial peptide). Hepsidiinin pitoisuuteen vaikuttaa transferriiniin sitoutuneen raudan määrä. Sen pitoisuus nousee tulehduksessa myös sytokiinien vaikutuksesta.

Indikaatiot

Anemian diagnostiikka. Tulehdusanemian ja raudanpuuteanemian erotusdiagnostiikka. Hemokromatoosin diagnostiikka. Elimistön rautatasapainon arviointi.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen klo 10. Paasto on suositeltava, mutta ei välttämätön.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä, jos se on perillä vuorokauden kuluessa. Muutoin säilytys jääkaapissa ja lähetys kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Naiset ≤ 50 v  0.4 – 9.2 nmol/l
Naiset yli 50 v 0.7 – 16.8 nmol/l
Miehet    1.1 – 15.6 nmol/l

Tulkinta

Hepsidiinin tärkein vaikutusmekanismi välittyy raudan kuljetukseen osallistuvien proteiinien, kuten ferroportiinin kautta. Estämällä raudan kuljetusta enterosyyttiin sekä ulos enterosyytistä ja makrofaagista hepsidiini estää raudan imeytymistä suolesta ja vapautumista retikuloendoteliaalijärjestelmästä. Tämän lisäksi hepsidiini vähentää raudan kulkeutumista istukan läpi. Tulehdusreaktioissa interleukiini-6 aiheuttaa hepsidiinipitoisuuden kohoamisen, joka johtaa tilan pitkittyessä anemiaan. Krooniseen tulehdukseen liittyvässä anemiassa seerumin hepsidiinin pitoisuus on korkea, kun raudanpuuteanemiassa seerumin hepsidiinipitoisuus on alentunut. Jos tulehdusanemian yhteyteen kehittyy myös raudanpuute, seerumin hepsidiinipitoisuus säilyy koholla, mutta seerumin ferritiinipitoisuus laskee ja transferriinireseptoripitoisuudet nousevat.
Myös hepsidiinin liikatuotto, esim. hepsidiiniä tuottava kasvain, aiheuttaa anemiaa. Hepsidiinin puute johtaa raudan kertymiseen elimistöön (hemokromatoosi).
Lisäksi hepsidiinipitoisuus on alentunut eräissä maksasairauksissa, kuten kroonisessa C-hepatiitissa, hepsidiinipuutoksessa, talassemioissa ja dyserytropoieettisissa anemioissa (ns. iron-loading anemias).
Hapen puute vähentää hepsidiinin eritystä.