Tulosta

Tutkimus:
Antitrombiini III, antigeeni
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
22.9.2021

4377 • P -AT3Ag

Tutkitaan pääkaupunkiseudun hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa. (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen hoitoyksiköt: Käytä pyyntöä 23086 P -HyyErik ja kirjoita haluttu tutkimus pyynnön lähetekohtaan.)

4377 • P -AT3-Ag

Johdanto

Antitrombiini syntetisoidaan maksassa ja se on plasman tärkein fysiologinen antikoagulantti. Se inhiboi trombiinia ja useita muita hyytymistekijöitä muodostamalla niiden kanssa inaktiivisen kompleksin. Antitrombiinivajaus on laskimotukoksen vaaratekijä. Perinnöllinen antitrombiinivajaus jaetaan kahteen alatyyppiin. Tyypin 1 vajauksessa proteiinin synteesi on alentunut, joten sekä antigeenin määrä että aktiivisuus ovat alentuneet. Tyypin 2 vajauksessa antigeenin määrä on normaali, mutta aktiivisuus on alentunut.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18.

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Antitrombiinivajauksen jatkotutkimus, jos antitrombiinin aktiivisuus (P -AT3) on toistetusti normaalia pienempi.

Antitrombiinivajauksen luokittelu.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Hemostaasitutkimuslähete

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen hoitoyksiköt käyttävät pyyntöä 23086 P -HyyErik. Pyydettävä tutkimus tulee ilmoittaa tarkemmin pyynnön lähetekohdassa.

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 23086 P -HyyErik

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen yksiköissä katso ohje 23086 P -HyyErik

Menetelmä

Laurellin raketti-immunoelektroforeesi

Tulos valmiina

Vastaus on valmis 2-3 kuukaudessa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

78 ‐ 120 % (aikuiset)

Tulkinta

Lausunto.

Tyypin 1 vajauksessa antitrombiinin aktiivisuus ja pitoisuus ovat alentuneet (synteesi alentunut). Tyypin 2 vajauksessa antitrombiinin pitoisuus on normaali, mutta aktiivisuus on alentunut (elimistö tuottaa toiminnallisesti virheellistä proteiinia). Tyypin 2 antitrombiinivajauksen geneettistä taustaa voidaan selvittää AT P73L -mutaatiotutkimuksella (6460 B -AT3-D). Lähes 90 % suomalaisista perinnöllisistä tyypin 2 antitrombiinivajauksista selittyy kyseisellä valtamutaatiolla.

Lisätietoa: www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Tietoa lääkärille: Antitrombiinin perinnöllinen vajaus (också på svenska: Information till läkare: Ärftlig brist på antitrombin).

Virhelähteet

Hepariinihoito voi pienentää antitrombiinin määrää. Muu ak-hoito ei vaikuta määritykseen.

Lisämääre

Antitrombiini III, antigeeni, plasma