Tulosta

Tutkimus:
DPYD-GEENIN LAAJA TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
20.10.2022

14380 • B -DPYDL-D

Johdanto

DPYD-geeni koodaa dihydropyrimidiinidehydrogenaasi (DPD)-entsyymiä, joka on fluoropyrimidiinilääkkeiden (fluorourasiili, kapesitabiini ja tegafuuri) metaboliaan nopeutta rajoittava entsyymi. DPYD-geenin muutoksia tunnetaan useita ja niillä on vaikutus DPD-entsyymin aktiivisuuteen. Alentunut DPD-entsyymin aktiivisuus johtaa fluoropyrimidiinilääkkeiden metabolian hidastumiseen, jolloin potilas altistuu lääkeaineiden vakaville haittavaikutuksille. Ennen fluoropyrimidiinilääkkeiden aloittamista suositellaan DPYD-geenin tutkimista. N. 6-8% eurooppalaisista kantaa perimässään ainakin yhtä toksisuudelle altistavista DPYD-varianteista. Euroopan lääkevirasto on maaliskuussa 2020 antanut suosituksen testata syöpäpotilaiden DPD-entsyymin aktiivisuuden ennen fluoropyrimidiinihoitoa. (ref.1-4)

Tutkimuksessa määritetään DPYD-geenin koodaavat alueet (eksonit) ja niitä ympäröivät ei-koodaavat alueet (intronit) sekvensoimalla sekä eksoneiden kopiolukumäärä.

Tiedustelut

Sairaalageneetikot p. 046 9236332 tai  041 730 6148

Indikaatiot

Fluoropyrimidiinilääkkeiden herkkyyteen liittyvän perinnöllisen DPYD-geenin muutos 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikäli sähköistäpyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta. Pyyntöön tulee kirjoittaa lääkärin nimi ja yhteystiedot lisätietojen pyytämistä varten.

Sähköisenkin pyynnön lisäksi tulee täyttää AMC_DPYDL-D_lähete_esitäytetty, kuten myös genetiikan yleislähetteen kanssa.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki

Näyte

EDTA-verinäyte 3 ml. Näytteenoton tulee tapahtua ma-ke.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte ja alihankintalaboratorion paperilähete on toimitettava näytteenottopäivänä viiveettä Tampereen keskuslaboratorion Lähtevien näytteiden työpisteeseen.
Näyte on lähetettävä alihankintalaboratorioon mahdollisimman pian.

Näytteen säilytys +4 °C, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Sekvensointi ja kopiolukuanalyysi (MLPA)

Tulos valmiina

Noin 2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta tekopaikkaan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausuntomuotoinen vastaus.

Lähteet:

1. Lunenburg CATC, van der Wouden CH, Nijenhuis M, et al. Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG) guideline for the gene-drug interaction of DPYD and fluoropyrimidines. Eur

J Hum Genet. 2020;28(4):508-517.

2. European Medicines Agency (EMA). New testing and treatment recommendations for fluorouracil, capecitabine, tegafur and flucytosine. 13 March 2020. EMA/125891/2020.

3. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). CPICR Guideline for Fluoropyrimidines and DPYD. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)

Guideline for Dihydropyrimidine Dehydrogenase Genotype and Fluoropyrimidine Dosing: 2017 Update (October 2017), Updates since publication: February 2020 Update

4. Henricks LM, Luneburg CATC, de Man FM, et al. A cost analysis of upfront DPYD genotypeguided dose individualisation in fluoropyrimidine-based anticancer therapy. Eur J Cancer. 2019 Jan;107:60-67.