Tulosta

Tutkimus:
CANVAS-tautia aiheuttavan RFC1-geenin toistojaksomutaation osoitus verestä
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

23172 • B -CANVAS

23173 • B -RFC1jat

Johdanto

Resessiivisesti periytyvä CANVAS-tauti (Cerebellar Ataxia, Neuropathy, and Vestibular Areflexia Syndrome) on aikuisiällä alkava, hitaasti etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat tasapainohäiriö, raajojen ataksia, molemminpuolinen sisäkorvan toiminnan häiriö, ja sensorinen neuropatia. CANVAS-tauti johtuu RFC1-geenin homotsygoottisesta AAGGG-alleelin toistojaksomutaatiosta. RFC1-geenin intronissa 2 sijaitsevassa toistojaksossa on useita eri alleeleja (mm. AAAAG, AAAGG, AAGGG), joista tavallisin muoto on yhdentoista AAAAG-alleelin toisto. Ilmeisesti kaikista alleeleista on olemassa laajentuneita muotoja, mutta vain AAGGG-alleelin laajentuma on tautia aiheuttava.

CANVAS-tauti voidaan sulkea pois, jos tutkittavalla monistuu vähintään yksi normaalikokoinen RFC1-geenin toistojaksoalue. Jos yhtään normaalikokoista alleelia ei löydy, mahdollinen toistojaksomutaatio voidaan osoittaa RP-PCR-menetelmällä (repeat primed). Koska RP-PCR -menetelmä ei varmuudella pysty erottamaan RFC1-geenin toistojaksoalleeleja toisistaan, AAGGG-alleelin olemassaolo varmistetaan lisäksi Sanger-sekvensoinnilla. Laajentuneen toistojakson koko ei ole käytetyllä menetelmällä määritettävissä.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Kliininen epäily CANVAS-taudista. Kantajuustutkimuksia ei käytetyllä menetelmällä ole mahdollista tehdä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

5-10 ml EDTA-verta.

HUOM! Tutkimusta ei voi tehdä valmiiksi eristetystä DNA:sta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huoneenlämmössä, pakastetut näytteet pakkaskuljetuksena.
Perjantaisin otetut näytteet säilytetään viikonlopun yli + 4 °C:ssa ja lähetetään laboratorioon seuraavana arkipäivänä.

Menetelmä

RFC1-geenin intronin 2 toistojaksoalueen PCR-monistus ja alleelien koon määritys fragmenttianalyysillä. AAGGG-toistojaksomutaation osoitus tehdään tarvittaessa RP-PCR-menetelmällä (repeat primed PCR) ja Sanger-sekvensoinnilla.

Tulos valmiina

n. 8 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Homotsygoottisen AAGGG-toistojaksolaajentuman löytyminen oireiselta potilaalta sopii CANVAS-tautiin. Normaalikokoisen toistojakson tai muiden toistojaksoalleelien (esim. AAAAG, AAAGG) löytyminen sulkee pois CANVAS-taudin mahdollisuuden.