Tulosta

Tutkimus:
Hyytymiserikoistutkimus

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
16.12.2020

23086 • P -HyyErik

Johdanto

P -HyyErik -pyyntöä (”blankkopyyntö”) käytetään, kun pyydetään yksittäisiä tukostaipumukseen liittyviä tutkimuksia (P -AT3, P -AT3-Ag, P -PC, P -PC-Ag, P -PS, P -PS-Ag, P -Trombai) poikkeavien tulosten kontrolloimiseksi tai suvussa jo diagnosoidun poikkeavuuden selvittämiseksi. Kirjaa halutut yksittäiset tutkimukset lähetteelle. (Tällä tutkimuksella ei voi pyytää geenimutaatiotutkimuksia, vaan ne tulee pyytää erikseen.) 

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Ks. ohjekirjasta 4569 B-Trombot.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete

Kirjaa lähetteelle halutut yksittäiset tutkimukset, kliininen kysymyksenasettelu sekä tiedot mahdollisesta antikoagulaatiohoidosta (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

HUOM! Näytteitä otetaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla).

Potilaan esivalmistelu

Mm. antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin (ks. tarkemmin kohdasta Tulkinta).

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä.

Hukkaputki (esim. lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; Aikuiset: 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml; Lapset: 5/2 ml; Vastasyntyneet: 5/1 ml; Keskosetei hukkaputkea)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

   Aikuiset 2 x 10/9 ml
   Lapset 2 x 5/2,7 ml
   Vastasyntyneet  1 x 5/2 ml
   Keskoset 1 x 5/1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

Näyteastia

Hukkaputki (esim. lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; Aikuiset: 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml; Lapset: 5/2 ml; Vastasyntyneet: 5/1 ml; Keskosetei hukkaputkea)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

   Aikuiset 2 x 10/9 ml
   Lapset 2 x 5/2,7 ml
   Vastasyntyneet  1 x 5/2 ml
   Keskoset 1 x 5/1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje. Kirjaa ylös, jos näytteenottoon on liittynyt näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot Hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tutkimusten tulosten arvioinnissa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Jos näytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, jossa on esijäähdytetyt kylmävaraajat. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Käsittely ja pakastus onnistuu Fimlabin Tampereen ja Keski-Suomen keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

TAI

Säilytä ja lähetä näytteet huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Katso tarkemmin fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

Viitevälit annetaan vastauksen mukana.

Tulkinta

Lausunto.

Katso tarkemmin B-Trombot.