Tulosta

Tutkimus:
Hyytymiserikoistutkimus

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
3.1.2023

23086 • P -HyyErik

Hyytymiserikoistutkimus. Ilmoita halutut hemostaasitutkimukset pyynnön lähete-kentässä.

Johdanto

P -HyyErik -pyyntöä (”blankopyyntö”) käytetään, kun pyydetään yksittäisiä vuoto- tai tukostaipumukseen liittyviä tutkimuksia esim. poikkeavien tulosten kontrolloimiseksi tai suvussa jo diagnosoidun poikkeavuuden selvittämiseksi (esim. P -Fibr, P -FibrAg, P -FV, P -FVIII, P -FVIIIRe, P -vWF-Akt, P -AT3, P -AT3-Ag, P -PC, P -PC-Ag, P -PS, P -PS-Ag, P -Trombai). Kirjaa halutut yksittäiset tutkimukset pyynnön kysymyksenasettelu-kenttään. Yhdellä HyyErik-pyynnöllä voidaan samasta näytteestä tehdä useita yksittäisiä tutkimuksia.

Tällä tutkimuksella ei voi pyytää mutaatiotutkimuksia (DNA-tutkimuksia), vaan ne tulee pyytää erikseen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuoto- tai tukostaipumuksen jatkoselvittely. Kontrollinäyte. Sukulaisnäyte.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-läheteKirjaa lähetteelle halutut tutkimukset ja kliininen kysymyksenasettelu. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan myös kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet) tai antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä): mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä / viimeisimmät annokset.

Fimlabin näytteenottopisteissä näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (katso fimlab.fi/yleisohjeet -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ. 

Kiireellisten näytteiden tutkimisesta pitää sopia erikseen hemostaasilaboratorion kanssa p. 044 472 8393. Lisäksi hoitoyksikön on sovittava päivystysnäytteiden lähettämisestä lähettävän laboratorion kanssa:

  • Hämeenlinna: p. 041 732 0865 (päivystysaikana p. 041 732 0860)
  • Jyväskylä: asiakaspalvelu p. 03 311 77800. Näytteen kuljetuksesta taksilla Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon tulee saada laboratorioylilääkärin lupa.
  • Lahti: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. 041 731 3775
  • Tampere: FM4, Lähtevät näytteet ma-pe 8 – 15 p. 03 311 76487 ja muina aikoina p. 03 311 76536
  • Vaasa: lähtevät näytteet ma-pe 8-15 p. 06 213 2523 ja muina aikoina p. 06 213 2520

Potilaan esivalmistelu

Mikäli kyseessä on kiireetön tutkimus, suositellaan näyte otettavaksi rauhallisessa vaiheessa, kun akuutin faasin reaktion aiheuttavista tilanteista on >3 viikkoa (esim. vuoto, leikkaus, infektio), tukoksesta >3 kk ja mahdollisesta raskaudesta >3-6 kk. Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Tupakointia ja ruumiillista rasitusta tulisi välttää ennen näytteenottoa (raskasta ruumiillista rasitusta ainakin 24 h ennen näytteenottoa). Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä. Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml (lapsilla 5/2 ml, vastasyntyneillä 5/1 ml)
Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml, vastasyntyneillä 5/2 ml, keskosilla 5/1 ml)

Näyte

1) Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen (vastasyntyneillä 1 ml, keskosista hukkanäytettä ei oteta)

2) Varsinainen näyte sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan:

   Aikuiset 2 x 9 ml
   Lapset 2 x 2,7 ml
   Vastasyntyneet  2 ml
   Keskoset 1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

Kirjaa ylös, jos näytteenottoon on liittynyt näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tulosten tulkinnassa. (Katso tarv. tarkemmin fimlab.fi/yleisohjeet -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet mahdolliselta kylmäaltistukselta. Pakkaukseen ei enää laiteta esijäähdytettyjä kylmävaraajia.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava 5 polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Jaa lasten plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (alle 8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Katso yksittäiset tutkimukset.

Viiteväli

Viitevälit annetaan vastauksen mukana.

Tulkinta

Lausunto.

Virhelähteet

Tulosten tulkinta voi olla virheellinen, jos lähetteessä ei ole ilmoitettu riittäviä esitietoja (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, tukoksen ajankohta, raskaus).

Altistuminen kylmälle (alle 8 °C) voi laskea etenkin von Willebrand -tekijän ja F VIII:n tulostasoa.