Tulosta

Tutkimus:
Hyytymiserikoistutkimus

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
6.10.2021

23086 • P -HyyErik

Hyytymiserikoistutkimus. Käytetään, kun pyydetään yksittäisiä hemostaasitutkimuksia.

Johdanto

P -HyyErik -pyyntöä (”blankkopyyntö”) käytetään, kun pyydetään yksittäisiä vuoto-tai tukostaipumukseen liittyviä tutkimuksia poikkeavien tulosten kontrolloimiseksi tai suvussa jo diagnosoidun poikkeavuuden selvittämiseksi (esim. P -Fibr, P -FibrAg, P -FV, P -FVIII, P -FVIIIRe, P -vWF-Akt, P -AT3, P -AT3-Ag, P -PC, P -PC-Ag, P -PS, P -PS-Ag, P -Trombai). Kirjaa halutut yksittäiset tutkimukset lähetteelle. Yhdellä HyyErik-pyynnöllä voidaan samasta näytteestä tehdä useita yksittäisiä tutkimuksia.

Tällä tutkimuksella ei voi pyytää mutaatiotutkimuksia (DNA-tutkimuksia), vaan ne tulee pyytää erikseen.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Vuoto- tai tukostaipumuksen jatkoselvittely. Kontrollinäyte. Sukulaisnäyte.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete

Kirjaa lähetteelle halutut tutkimukset ja kliininen kysymyksenasettelu. Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan myös kuukauden sisällä ennen näytteenottoa mahdollisesti käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet) tai antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä): mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä / viimeisimmät annokset.

HUOM! Näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla). Päijät-Hämeen alueella näytteitä voidaan ottaa kaikissa näytteenottopisteissä (huomioi kuljetusajat).

 

Potilaan esivalmistelu

Mikäli kyseessä on kiireetön tutkimus, suositellaan näyte otettavaksi rauhallisessa vaiheessa, kun akuutin faasin reaktion aiheuttavista tilanteista on >3 viikkoa (esim. vuoto, leikkaus, infektio), tukoksesta >3 kk ja mahdollisesta raskaudesta >3-6 kk.

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä. Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon.

Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Tupakointia ja ruumiillista rasitusta tulisi välttää ennen näytteenottoa (raskasta ruumiillista rasitusta ainakin 24 h ennen näytteenottoa). Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml (vastasyntyneillä hyytymistekijäputki 5/1 ml)

Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml, vastasyntyneillä 5/2 ml, keskosilla 5/1 ml)

Näyte

1) Hukkaputki:

   Aikuiset 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml
   Lapset 5/2 ml
   Vastasyntyneet  5/1 ml
   Keskoset Ei hukkaputkea

2) Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

   Aikuiset 2 x 10/9 ml
   Lapset 2 x 5/2,7 ml
   Vastasyntyneet  1 x 5/2 ml
   Keskoset 1 x 5/1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

Kirjaa ylös, jos näytteenottoon on liittynyt näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot Hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tutkimustulosten arvioinnissa.

(Katso tarvittaessa tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

PIRKANMAA

Pakkaa näytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua punnittua (40 g) kylmävaraajaa (kts. kuvat alla). Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta (käsittely ja pakastus Fimlabin Tampereen tai Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

KESKI-SUOMI, KANTA-HÄME ja PÄIJÄT-HÄME

Jos näytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä kylmävaraajaa (kts. kuvat alla). Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Käsittely ja pakastus onnistuu Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

TAI

Säilytä ja lähetä näytteet huoneenlämmössä (Huom! Näytteiden lämpötila ei saa laskea kuljetuksenkaan aikana alle 8 °C). Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Kuva_Näytekuljetuslaatikko_1  Kuva_Näytekuljetuslaatikko_2

Hemostaasinäytteiden kuljetuslaatikko, johon laitetaan 4 esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua 40 g painoista kylmävaraajaa.

(Katso tarvittaessa tarkemmin fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje)

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Katso yksittäiset tutkimukset.

Viiteväli

Viitevälit annetaan vastauksen mukana.

Tulkinta

Lausunto.

Virhelähteet

Tulosten tulkinta voi olla virheellinen, jos lähetteessä ei ole ilmoitettu riittäviä esitietoja (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, tukoksen ajankohta, raskaus).

Näytteen käsittelyohjeesta poikkeava altistuminen kylmälle voi laskea etenkin von Willebrand -tekijän ja F VIII:n tulostasoa.