Tulosta

Tutkimus:
ARGINIINI- JA MINI-ACTH -KOE, lapset

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
17.12.2021

5067 • Pt-Hypo-RL

Osatutkimuksiksi valitaan vain fS-GH ja S -Korsol

Johdanto

Arginiinia käytetään stimulaatiokokeissa, koska sen hypotalaamisten vaikutusten seurauksena adenohypofyysin kasvuhormonituotto normaalisti lisääntyy. Mini-ACTH -kokeessa stimuloidaan lisämunuaisen kuorikerrosta ACTH:lla ja vaste todetaan määrittämällä seerumin kortisoli. Stimulaatioon käytetään synteettisiä tetrakosaktideja.

Tiedustelut

PSHP:n alueella lasten polikliinisten toimintakokeiden tilaus, p. 03 311 76136

Tutkimustiedustelut: Kemian laboratorio, p. 03 311 76539

Indikaatiot

Kasvuhormonituoton selvittely lapsipotilaalla, sekä seulontakoe primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan diagnostiikassa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus pyydetään nimikkeellä 5067 Pt-HypoRL, jonka sisältä valitaan vain fS-GH ja S -Korsol. Näytteenottointervallit ovat kasvuhormonille 0, 30, 60, 90 ja 120 min sekä kortisolille 0 ja 30 min. Loput ylimääräiset aikapisteet poistetaan ennen tilauksen tallentamista.

Potilaan esivalmistelu

Paasto yli yön.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian. Näytetarroihin on kirjattava selkeästi näytteenottoajankohta (päivämäärä ja kellonaika).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet voidaan lähettää huoneenlämmössä, jos ne ovat perillä vuorokauden kuluessa. Muutoin näytteet säilytetään jääkaapissa ja lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuina.

Menetelmä

Potilaalle asetetaan kanyyli ja otetaan 0-näytteet. Sen jälkeen annetaan suonensisäisesti tetrakosaktidiliuosta 0.25 μg/ml (esilaimennos) 1 μg/ 1.73 m2 ja L-arginiinia 0.5 g/kg (maksimiannos 30 g). Käytössä L-Arginin Hydrochlorid 21 % Braun infuusiokonsentraatti 2.4 ml/kg, jonka maksimäärä on 144 ml (≥ 60 kg painoinen potilas). Konsentraatti laimennetaan 1:1 NaCl 0.9 % ja laimennos annetaan tasaisena 30 minuutin infuusiona suonensisäisesti.

0 ja 30 min

GH ja Korsol

60, 90 ja 120 min    GH

Tulos valmiina

Yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Tulkinta

Kasvuhormonin stimulaatiokokeessa 7 μg/l ylittävä pitoisuus poissulkee kasvuhormonivajauksen.

Lasten miniannoksisessa ACTH-kokeessa riittävänä vasteena 30 min kohdalla pidetään kortisolipitoisuuden nousua joko vähintään ikäsidonnaisen viitevälin yläkolmannekseen tai tasolle 300 nmol/l. Tulkinta tapahtuu ikä ja kliininen tilanne huomioiden.