Tulosta

Tutkimus:
NEUROFILAMENTIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
29.9.2022

23311 • P -NFL

23312 • Li-NFL

Johdanto

Neurofilamentti on keskushermoston vaurioissa vapautuva proteiini, jota voidaan mitata aivo-selkäydinnesteen lisäksi myös plasmasta. Sen pitoisuuden tiedetään nousevan esimerkiksi aivovammojen akuuttivaiheessa.

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään muun muassa MS-taudin, ALS:n ja Alzheimerin taudin seurantaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö sekä täytettynä alihankintalaboratorion Lähete.

Lähetteestä valitaan Neurofilament light protein (NFL) CSV / Plasma näytemuodosta riippuen.

Näyteastia

P -NFL: K2-EDTA -putki, 5/3 ml
Li-NFL:
tehdaspuhdas kierrekorkillinen polypropeeniputki 5 ml

Näyte

P -NFL: 1 ml EDTA-plasmaa, huoneenlämpönäytteenotto.
Li-NFL:
2 -1,5 ml likvoria, alle 16 vuotiailta 1 ml. Veri haittaa määritystä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Molemmat näytemuodot sentrifugoidaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta: 10 min, 2000 g, huoneenlämmössä tai kylmässä.

Plasma sentrifugoidaan 4 tunnin sisällä näytteenotosta ja erotellaan tehdaspuhtaaseen polypropeeniputkeen. Erottelussa huomioitava, että plasma otetaan pinnasta. Eroteltu plasma säilyy huoneenlämmössä 2 vuorokautta tai 7 päivää jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys -80 °C. 

Likvori sentrifugoidaan ja jaetaan joko kolmeen kryoputkeen (2 ml polypropyleeniputki) tai kolmeen polypropeeni 5 ml:n erotteluputkeen. Jokaiseen 0,5 ml sentrifugoitua likvoria. Pakastetaan -80 °C.

Lähetys kuivajäissä Tampereelta Sahlgrenskaan maanantai – keskiviikko.

Menetelmä

SIMOA-menetelmä (single molecule array)

Viiteväli

P -NFL:

alle 5-vuotiaille ei ole viitearvoja

5 – 17 v alle 7 ng/l
18 – 50 v alle 10 ng/l
51 – 60 v alle 15 ng/l
61 – 69 v   alle 20 ng/l
≥ 70 v alle 35 ng/l

Li-NFL:

alle 30 v alle 380 ng/l
30 – 39 v   alle 560 ng/l
40 – 59 v alle 890 ng/l
≥ 60 v alle 1850 ng/l

Virhelähteet

Likvorissa verikontaminaatio häiritsee.

Lisätiedot

Veren neurofilamenttipitoisuudet ovat merkittävästi korkeammat otsalohkodementiapotilailla verrattuna psykiatrisia sairauksia sairastaviin potilaisiin.

Laboratorion tiedot Pohjanmaa

Näyte lähetetään pakastettuna Tampereen laboratorion kautta.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
23311 | P -NFL Ei
23312 | Li-NFL Ei