Tulosta

Tutkimus:
NEUROFILAMENTIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
15.4.2024

23311 • P -NFL

23312 • Li-NFL

Johdanto

Neurofilamentti on keskushermoston vaurioissa vapautuva proteiini, jota voidaan mitata aivo-selkäydinnesteen lisäksi myös plasmasta. Sen pitoisuuden tiedetään nousevan esimerkiksi aivovammojen akuuttivaiheessa.

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään muun muassa MS-taudin, ALS:n ja Alzheimerin taudin seurantaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö sekä täytettynä alihankintalaboratorion Lähete.

Lähetteestä valitaan Neurofilament light protein (NFL) CSV / Plasma näytemuodosta riippuen.

Näyteastia

P -NFL: K2-EDTA -putki, 5/3 ml
Li-NFL:
tehdaspuhdas kierrekorkillinen polypropeeniputki 5 ml

Näyte

P -NFL: 1 ml EDTA-plasmaa, huoneenlämpönäytteenotto.
Li-NFL:
2 -1,5 ml likvoria, alle 16 vuotiailta 1 ml. Veri haittaa määritystä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Molemmat näytemuodot sentrifugoidaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta: 10 min, 2000 g, huoneenlämmössä tai kylmässä.

Plasma sentrifugoidaan 4 tunnin sisällä näytteenotosta ja erotellaan tehdaspuhtaaseen polypropeeniputkeen. Erottelussa huomioitava, että plasma otetaan pinnasta. Eroteltu plasma säilyy huoneenlämmössä 2 vuorokautta tai 7 päivää jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys -80 °C. 

Likvori sentrifugoidaan ja jaetaan joko kolmeen kryoputkeen (2 ml polypropyleeniputki) tai kolmeen polypropeeni 5 ml:n erotteluputkeen. Jokaiseen 0,5 ml sentrifugoitua likvoria. Pakastetaan -80 °C.

Lähetys kuivajäissä Tampereelta Sahlgrenskaan maanantai – keskiviikko.

Menetelmä

SIMOA-menetelmä (single molecule array)

Tulos valmiina

Noin kuukauden kuluessa

Viiteväli

P -NFL:

alle 5-vuotiaille ei ole viitearvoja

5 – 17 v alle 7 ng/l
18 – 50 v alle 10 ng/l
51 – 60 v alle 15 ng/l
61 – 69 v   alle 20 ng/l
≥ 70 v alle 35 ng/l

Li-NFL:

alle 30 v alle 380 ng/l
30 – 39 v   alle 560 ng/l
40 – 59 v alle 890 ng/l
≥ 60 v alle 1850 ng/l

Virhelähteet

Likvorissa verikontaminaatio häiritsee.

Lisätiedot

Veren neurofilamenttipitoisuudet ovat merkittävästi korkeammat otsalohkodementiapotilailla verrattuna psykiatrisia sairauksia sairastaviin potilaisiin.PDF::SIVUNVAIHTO