Tulosta

Tutkimus:
VerifyNow -trombosyyttifunktiotutkimus
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Verikeskus

Päivitetty:
7.5.2024

23299 • B -VNP2Y12

23300 • B -VNASPI

Johdanto

Trombosyyttien aktiivisuutta tutkitaan mm. tukosriskin hallinnassa.

Henkilöitä, joilla on suurentunut tukosriski, voidaan hoitaa trombosyyttien estolääkityksellä. Tyypillisimpiä lääkeaineita ovat syklo-oksygenaasi- ja ADP-reseptoriantagonistit, esimerkkeinä asetyylisalisyylihappo ja klopidogreeli, vastaavasti. Lääkeainevaikutus on kuitenkin yksilöllinen, minkä vuoksi lääkkeen sopivuutta tai tehokkuutta voidaan todentaa trombosyyttifunktiotutkimuksilla. Tutkimus perustuu aktivoituneiden trombosyyttien reseptorien kykyyn sitoutua fibrinogeenilla päällystettyihin helmiin ja siten aggregaattien muodostumieen.

Tiedustelut

Tutkimukset toteuttaa TAYS:n verikeskus (puh. 311 76550). Näytteiden toimittamisesta sovitaan verikeskuksen kanssa.

Indikaatiot

Trombosyyttien estolääkkeiden vaikutuksen selvittäminen profylaksiassa ja preoperatiivisena toimenpiteenä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

HUOM! Näytteen analysointikelpoisuuden varmistamiseksi tutkimusta voivat tilata vain TAYS Keskussairaalan osastot.

Tuloksiin vaikuttavat potilaan lääkitys ja muu kliininen tilanne (mm. anemia, trombosytopenia, korkea fibrinogeenitaso, postoperatiivinen tila, inflammaatio tai infektio), joten suositellaan tilaamaan myös tutkimukset 2474 B -PVK ja 1399 P -Fibr. 

1. Tehdään tutkimuspyynnöt osatutkimuksista normaalisti laboratoriotietojärjestelmään, ja tulostetaan tarrat.

2. Otetaan näyte ja liimataan tarrat putkiin.

3. Toimitetaan näyte ja tiedot potilaan mahdollisesta trombosyyttien estolääkityksestä verikeskukseen.

HUOM! Näytteen toimituksessa ei saa käyttää putkipostia.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki tai sitraattiputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M)

Näyteputki, huomioi putken tilavuus sekä määrä!: Sitraattiputki (2×2.7 ml, Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M). 

Näyte

Hyytymisputket täytetään merkkiviivaan saakka. Välittömästi näytteenoton jälkeen sekoita näytteet rauhallisesti näyteputkia kääntelemällä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä, missä sen säilyvyys on noin 3 tuntia. Näytteiden voimakasta sekoittamista tulee välttää.

Ei esikäsittelyä.

HUOM! Näytteitä ei saa toimittaa putkipostilla.

HUOM! Näytteiden toimittamisesta verikeskukseen sovitaan puhelimitse (puh. 311 76550).

Menetelmä

Kyseessä on VerifyNow® -laitteella tehtävä kokoveren trombosyyttien aggregaatiotutkimus. Trombosyyttien aktivaatio käynnistetään spesifisesti pintareseptoreihin sitoutuvilla agonisteilla. Jos näytteessä on spesifisen reseptorivälitteisen aktivaation estävää lääkeainetta, partikkeliagglutinaation määrä vähenee. Agglutinaatioaste mitataan turbidimetrisesti.

Käytössä on laitevalmistajan valmiit testit, jotka sisältävät spesifin trombosyyttiagonistin: P2Y12 eli ADP‐välitteinen aktivaatio (ns. P2Y12 Assay; 23299 B -VNP2Y12) ja arakidonihappo (ns. Aspirin Assay; 23300 B -VNASPI). Tulos ilmoitetaan testireaktiolle spesifisinä yksikköinä.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Viiteväli

23299 B -VNP2Y12:

  • Alle 208 PRU lääkeainevaikutus
  • Alle 96 PRU merkittävä vuotoriski

23300 B -VNASPI:

  • Alle 500 ARU lääkeainevaikutus

Viitevälit perustuvat valmistajan aineistoon.

Tulkinta

VerifyNow® -laitteen kliininen käyttötarkoitus on trombosyyttien toimintaa estävien lääkkeiden monitorointi. Asetyylisalisyylihappoa (ASA) ja verihiutaleen P2Y12 ADP -reseptorisalpaajaa käytetään estämään valtimotukoksia ja siten myös takaamaan valtimoihin asetettujen stenttien aukipysyvyys. Noin 5 % ASA:n ja 25 % klopidogreelin (ADP-estäjä) käyttäjistä on resistenttejä lääkitykselle, mikä aiheuttaa mainittavan valtimotukoksen uusiutumisriskin.

Tulos ilmoitetaan testireaktiolle spesifisillä, laitevalmistajan omilla yksiköillä:

– B -VNP2Y12 -tutkimuksessa ns. P2Y12 -reaction units (PRU) sekä inhibitioprosentti (%), joka kuvaa prosentuaalista muutosta trombosyyttien perustasoaggregaatioon (ADP- vs. trombiinireseptorien kautta tapahtuva aggregaatio). Inhibitioprosentilla voi arvioida näytteen laatua: Jos PRU-tuloksen ja inhibitioprosentin välillä vaikuttaa olevan diskrepanssia, ehdotetaan tarvittaessa kontrollinäytettä.

– B -VNASPI -tutkimuksessa aspirin reaction units (ARU).

Virhelähteet

Näytteiden ravistelu voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia. Toimituksessa pyritään välttämään näytteiden sekoittamista. Näytteitä ei saa lähettää putkipostilla. 

B -VNP2Y12 23299 -tutkimusta ei suositella Glykoproteiini IIb/IIIa reseptorisalpaaja-lääkitystä saavilla potilaille. Absiksimabieptifibatidi sekä tirofibaani vaikuttavat merkittävästi verihiutaleiden aggreagaatioon. Tutkimusta suositellaan käytettäväksi vasta verihiutaleiden toiminnan normalistoitua (absiksimabi-lääkityksen jälkeen varoaika 14 vrk, eptifibatidi 48 tuntia, tirofibaani 48 tuntia). Trombosyyttifunktion palautumisaika on yksilökohtainen ja munaisten vajaatoiminta hidastaa palautumisnopeutta.

B -VNASPI 23300 tutkimusta ei suositella seuraavaa lääkitystä saaville; Glykoproteiini IIb/IIIa reseptorisalpaajat*, dipyridamoli, klopidogreeli, tulehduskipulääkkeet (NSAID) joiden vaikutus perustuu COX-1 estoon ja/tai COX-1, COX-2 enstyymien toiminnan estoon (ibuprofeeni, naprokseeni, diklofenaakki, indometasiini ja piroksikaami).

*sama ohjeistus kuin B -VNP2Y12 -tutkimuksella.