Tulosta

Tutkimus:
ADRENOKORTIKOTROPIINI-ARGINIINI -KOE, lapset

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
17.4.2024

23320 • Pt-ACTHArg

Johdanto

Arginiinia käytetään stimulaatiokokeissa, koska sen hypotalaamisten vaikutusten seurauksena adenohypofyysin kasvuhormonituotto normaalisti lisääntyy. Miniannoksisessa ACTH-kokeessa stimuloidaan lisämunuaisen kuorikerrosta ACTH:lla ja vaste todetaan määrittämällä seerumin kortisoli. Stimulaatioon käytetään synteettisiä tetrakosaktideja.

Indikaatiot

Kasvuhormonituoton selvittely lapsipotilaalla, sekä seulontakoe primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan diagnostiikassa.

Tutkimuksen tilaaminen

Pirkanmaalla lasten polikliinisten toimintakokeiden tilaus, p. 03 311 76136

Muilla alueilla polikliinisten potilaiden näytteenotto tilataan etukäteen laboratorion ajanvarausjärjestelmään ja kokeen ajankohta ilmoitetaan näytteenottoon: Päijät-Hämeen keskussairaala p. (044 719) 5315, Sairaala Nova p. 014 269 5843 ja Vaasan keskussairaala p. 041 731 6554.PDF::SIVUNVAIHTO

Potilaan esivalmistelu

Koe suoritetaan lastenpoliklinikalla. Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 22 lähtien. Vettä saa kuitenkin juoda normaalisti. Infektiossa olevalle potilaalle ei tehdä koetta.

Näyteastia

GH: Seerumigeeliputki 5/4 ml

Korsol: Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian.

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa 0 ja 30 min kohdalla.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

GH: Näyte säilyy 2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä 1 vrk kuluessa ja muutoin pakastettuna.

Korsol: Näyte säilyy eroteltuna jääkaappilämpötilassa 7 vrk, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Potilaalle asetetaan kanyyli ja otetaan 0-näytteet. Sen jälkeen annetaan laskimoon lyhytvaikutteista tetrakosaktidiliuosta 0.25 μg/ml (esilaimennos) 0.58 μg/m2 ja L-arginiinia 0.5 g/kg (maksimiannos 30 g). Käytössä L-Arginin Hydrochlorid 21 % Braun infuusiokonsentraatti 2.4 ml/kg, jonka maksimäärä on 144 ml (≥ 60 kg painoinen potilas). Konsentraatti laimennetaan 1:1 NaCl 0.9 % ja laimennos annetaan tasaisena 30 minuutin infuusiona suonensisäisesti.

0 ja 30 min

GH ja Korsol

60, 90 ja 120 min    GH

Tulos valmiina

Kasvuhormonitulokset 2-3 arkipäivän ja kortisolitulokset yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Tulkinta

Kasvuhormonin stimulaatiokokeessa 7 μg/l ylittävä pitoisuus poissulkee kasvuhormonivajauksen.

Lasten miniannoksisessa ACTH-kokeessa riittävänä vasteena 30 min kohdalla pidetään kortisolipitoisuuden nousua joko vähintään ikäsidonnaisen viitevälin yläkolmannekseen tai tasolle 300 nmol/l. Tulkinta tapahtuu ikä ja kliininen tilanne huomioiden.