Tulosta

Tutkimus:
ADRENOKORTIKOTROPIINI-ARGINIINI -KOE, lapset

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
2.12.2021

23320 • Pt-ACTHArg

Johdanto

Arginiinia käytetään stimulaatiokokeissa, koska sen hypotalaamisten vaikutusten seurauksena adenohypofyysin kasvuhormonituotto normaalisti lisääntyy. Miniannoksisessa ACTH-kokeessa stimuloidaan lisämunuaisen kuorikerrosta ACTH:lla ja vaste todetaan määrittämällä seerumin kortisoli. Stimulaatioon käytetään synteettisiä tetrakosaktideja.

Tiedustelut

Kemian laboratorio, p. 044 719 7944

Indikaatiot

Kasvuhormonituoton selvittely lapsipotilaalla, sekä seulontakoe primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan diagnostiikassa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Polikliinisten potilaiden näytteenotto tilataan etukäteen laboratorion ajanvarausjärjestelmään. Kokeesta on aina ilmoitettava laboratorion näytteenottoon p. (044 719) 5315.

Potilaan esivalmistelu

Koe suoritetaan lastenpoliklinikalla. Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 22 lähtien. Vettä saa kuitenkin juoda normaalisti. Infektiossa olevalle potilaalle ei tehdä koetta.

Näyteastia

GH: Seerumigeeliputki 5/4 ml

Korsol: Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian.

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa 0 ja 30 min kohdalla.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

GH: Näyte säilyy 2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä 1 vrk kuluessa ja muutoin pakastettuna.

Korsol: Näyte säilyy eroteltuna jääkaappilämpötilassa 7 vrk, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Potilaalle asetetaan kanyyli ja otetaan 0-näytteet. Sen jälkeen annetaan suonensisäisesti tetrakosaktidiliuosta 0.25 μg/ml (esilaimennos) 1 μg/ 1.73 m2 ja L-arginiinia 0.5 g/kg (maksimiannos 30 g). Käytössä L-Arginin Hydrochlorid 21 % Braun infuusiokonsentraatti 2.4 ml/kg, joka laimennetaan 1:1.

ACTH rasitus laskenta (LINKITYS PHHYKY:N SIVULLE)

Laimennosohje: L-Arginin Hydrochlorid 21 % 20 ml (= 4200 mg) + 20 ml NaCl 0.9 % ja saadaan liuoksen vahvuus 105 mg/ml (10,5 %). Laimennos annetaan tasaisena 30 minuutin infuusiona suonensisäisesti.

Aika

Tutkimukset

0 ja 30 min

GH ja Korsol

60, 90 ja 120 min  GH

Tulos valmiina

Kasvuhormonitulokset 2-3 arkipäivän ja kortisolitulokset yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Tulkinta

Kasvuhormonin stimulaatiokokeessa 7 μg/l ylittävä pitoisuus poissulkee kasvuhormonivajauksen.

Lasten miniannoksisessa ACTH-kokeessa riittävänä vasteena 30 min kohdalla pidetään kortisolipitoisuuden nousua joko vähintään ikäsidonnaisen viitevälin yläkolmannekseen tai tasolle 300 nmol/l. Tulkinta tapahtuu ikä ja kliininen tilanne huomioiden.