Tulosta

Tutkimus:
POTILASTAPAUKSEN KLIINISPATOLOGINEN KÄSITTELY (MEETINGPOTILAS)

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

6387 • Pt-Meeting

Tiedustelut

Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Indikaatiot

Kliinispatologisen potilastapauksen meetingkäsittely (moniammatillinen hoitokokous MDT), hoitokokoukseen osallistuvan patologin tapaustulkinnan antaminen lausuntomuotoisena meetingkäsittelyn kokonaisdokumentaation osana. Yleensä lausunto annetaan laboratorion ulkopuolisesta histologisesta tai sytologisesta näytteestä. Lausunto voi olla vapaamuotoinen tai rakenteinen ja siihen sisältyvät asiat sovitaan meetingkohtaisesti.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus tilataan patologian tilausnäkymän kautta ja pyynnössä tulee ilmaista, mihin meetingkäsittelyyn pyyntö on tarkoitettu. Potilas voi olla useammassa peräkkäisessä MDT-meetingissä mukana (sama tai eri MDT) hoitoprosessin edetessä ja meetingpotilas-lausuntoja voidaan tarvittaessa antaa useampia, jos uutta materiaalia kertyy. Laboratorio huolehtii tarvittavan ulkopuolisen diagnostisen materiaalin tilaamisesta.

Näyte

Yleensä kyseessä on laboratorion ulkopuolinen näytemateriaali, joka tilataan arvioitavaksi ja lausuttavaksi. Laboratorio pyrkii tilamaan aina lasit ja blokit, jälkimmäiset mahdollisia lisätutkimuksia varten. Näytemateriaalin saatavuus muista laboratorioista on yleensä hyvä,

Menetelmä

Arviossaan ja lausunnossaan patologi käyttää tarpeellisiksi katsomiaan, parhaan diagnostisen hyödyn antavia menetelmiä ja luokituksia.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

7 vuorokauden kuluessa. Vasteaika riippuu logistiikasta ulkopuolisissa näytteissä. 

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja tarvittava luokitus, esimerkiksi kasvaintyyppi ja gradus. Mahdolliset laboratoriossa tehtävät tarkentavat lisätutkimukset laskutetaan erikseen.