Tulosta

Tutkimus:
LIUKOINEN UROKINAASIRESEPTORI, plasma

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
11.2.2022

50559 • P -suPAR

Johdanto

suPAR (soluble urokinase-type Plasminogen Activator Reseptor) on epäspesifi inflammaatiomarkkeri, joka kohoaa useissa kroonisissa sairauksissa (esim. sydän-, verisuoni-, maksa-, munuais- ja keuhkosairaudet) sekä infektiosairauksissa (esim. tuberkuloosi, HIV, malaria, sepsis, aivokalvontulehdus, keuhkokuume). Lisäksi suPAR on koholla akuutisti kriittisesti sairailla potilailla. suPAR heijastaa myös kroonisen tulehduksen tasoa, ja sitä on sen vuoksi tutkittu potentiaalisena sairauksien progression merkkinä.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 3/5 ml

Näyte

1 ml plasmaa

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Eroteltu plasma säilyy 3 vrk +4C asteessa. Lähetys +4C asteessa. Pidempiaikainen säilytys -20C asteessa ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Turbidimetrinen

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteenotosta.

Viiteväli

alle 4 ng/ml

Tulkinta

Päivystystyössä suPARia voidaan käyttää karkeana potilaiden tilan luokittelumarkkerina. suPARin arvo alle 4 ng/ml viittaa siihen, että potilaalla ei ole akuuttia, vaikeaa
sairautta, ellei potilaan kliininen tilanne tai muut laboratorioparametrit (esim. Hb, leuk, CRP, laktaatti, PCT tai TnT) viittaa toisin. Matalat suPAR-arvot (erityisesti
alle 3 ng/ml) viittaavat siihen, että potilaan kliininen tilanne on stabiili ja potilaan voi herkemmin kotiuttaa päivystyksestä, mikäli muu kliininen tilannearvio sen
sallii.

suPARin arvo välillä 4-6 ng/ml on yleinen monisairailla päivystyspotilailla ja siten epäspesifi löydös. Sen sijaan yli 6 ng/ml arvo ennustaa lisääntynyttä morbiditeettia.
Mitä korkeampi arvo on, sitä suurempi on morbiditeetin ja myös mortaliteetin riski. suPARin määrityksen yläraja on 16 ng/ml.